Eesti Energia tõhustab elektrivarguste avastamist

Eesti Energia avastab aastas elektri ebaseadusliku tarbimise juhtumeid ligikaudu 9 miljoni krooni ulatuses. Abi on selleks andnud tähelepanelikud inimesed ja ettevõtted. Et edaspidi sellist infot Eesti Energiale edastada, avas ettevõte e-posti aadressi vihje@energia.ee ja 24h vihjetelefoni 7 168 168.

“Meid seni abistanud kliendid on oma töö- või elukoha lähedal avastanud ebaseaduslikku tarbimist just tööpäeva välisel ajal, hilisõhtuti või öösiti. Sellise info edastamiseks ongi uus e-posti aadress ja telefon mõeldud,” rääkis Eesti Energia Teeninduse kontrollingusektori juhataja Kaido-Erkki Must. Vihjete andmisel tagab Eesti Energia anonüümsuse ja vihjeinfo turvalisuse.

Eesti Energia korraldab klientide turvalisuse ja hea kliendisuhte huvides regulaarseid tarbimiskohtade kontrolle, seda eelkõige tarbimiskohtades, kus ilmnevad kõrvalekalded senisest elektritarbimisest. Nii tehakse kindlaks, kas tegu on mõne seadme rikkega, lihtsalt kliendi tarbimisharjumuse muutuse või hoopis ebaseadusliku tarbimisega.

Elektrienergia omavoliline tarbimine on energiaettevõtete kõrval probleem kõigile Eesti elanikele. “Ühtede klientide poolt tasumata jäetud elektri eest tuleb kaudselt maksta kõigil teistel elektritarbijatel. Samuti põhjustab mitteametlik elektritarbimine sageli ka hälbeid elektriliinides ja kahjustab omavolilise tarbija naabrite elektrivarustuse kvaliteeti,” rääkis Kaido-Erkki Must.

Ebaseadusliku elektritarbimise avastamisel koostab Eesti Energia akti ja esitab tarbijale vastava arve. Elektrivarguse eest on Eestis kehtivate seaduste kohaselt võimalik karistada rahatrahvi või kinnipidamisega.

Selleks, et elektritarbimine toimuks alati ausalt ja ohutult, on Eesti Energia omalt poolt teinud mitmeid arendusi. Soetatud on vajalikud tehnilised seadmed ja lahendused, muudetud on töökorraldust. Loodud on spetsiaalne üksus spetsialiste, kes tegelevad just omavolilise tarbimise avastamisega. Lisaks on välja töötatud spetsiaalne IT-lahendus riskantsemate tarbimiskohtade analüüsimiseks.

Helen Sabrak,
Eesti Energia pressiesindaja

blog comments powered by Disqus