Eesti Energia loobub elektrikatkestustest

. Alates kolmapäevast kuni külmade ilmade püsimiseni jätab Eesti Energia ära elektrivõrgu plaanilised hooldus- ja remonditööd enamuses oma teeninduspiirkondades. Samuti ei lülitata külma ajal välja võlgnike elektrivarustust. Täna toimuvad hooldustööd vaid üksikutes kohtades, kus temperatuur on alla kümne miinuskraadi ning ka seal, kus eelmistel päevadel alustatud tööd tuleb kindlasti lõpetada Praeguse ilmaennustuse järgi ei tohiks ilma külmenemine kaasa tuua elektrivarustuse rikkeid, kuna põhiliseks ohuks elektriliinidele on tugev tuul, jäide ning raske lumi. Kuigi nädalalõpu ilmaennustus prognoosib tuule tugevnemist ning lumesadu, püsivad antud näitajad normi piires. Küll aga võivad tugeva ja pikaajalise külmaga elektriliinid kokku tõmbuda ja selle tagajärjel katkeda, kuid hetkel ei ole see oht suur. Paarikümne miinuskraadi juures võib kohati raskendatud ning aeganõudvam olla rikete kõrvaldamine, kuna eritehnika ei pruugi tõrgeteta töötada. Näiteks kipuvad tugeva pakasega õli külmumise tõttu tõrkuma tõstukite tõstemehhanismid. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus