Eesti elanikud pooldavad valimiste välireklaami piiramist

39 protsenti küsitletutest peab välireklaami piiramist täiesti õigeks, 37 protsenti pigem õigeks. Vaid 9 protsenti küsitletutest peab seda pigem ebaõigeks. Samast uuringust selgus ka, et enamikke elanikke häirivad valimisteaegsed poliitilised reklaamid. 27 protsenti küsitletutest leidis, et need häirivad väga, 29 protsenti küsitletutest pidas poliitilise reklaame kohati häirivaks. Vaid 6 protsenti küsitletutest pidas poliitilisi reklaame vajalikuks. Küsitlus toimus augusti lõpus ja hõlmas 910 Eesti elanikku vanuses 18 kuni 74. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus