Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi vaatlejaid

Juba neljandat aastat tegutsev Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi huvilisi äikesevaatlusi teostama. Äikesevaatlustega võivad liituda kõik huvilised, sõltumata vanusest ja tegevusalast. Oodatud on vaatlejad nii linnadest kui maapiirkonnast.

Vaatluste läbiviimine ei eelda erialaste teadmiste ega mõõteriistade olemasolu, oluline on vaid huvi ja valmisolek äikese esinemise korral seda jälgida. Kõige olulisem on äikese esinemiskuupäevade ja kellaaegade fikseerimine. Selleks on tarvis vaid tavalist kella. Samuti on oodatud info ohtlike äikesenähtuste ja nende poolt tekitatud kahjustuste kohta vaatlejate kodupiirkonnas. Kõik registreerunud vaatlejad saavad aprilli algul tasuta vaatlusjuhendi ning -lehed.

Huvilistel palutakse endast teada anda kuni 25. märtsini 2009 tavakirjaga aadressil Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli Geograafia osakond, Vanemuise 46-326, Tartu, 51014, või e-mailiga aadressil seenno@ut.ee. Kirjas märkida kindlasti ära oma nimi ja täpne postiaadress. Rohkem infot äikesevaatlejate võrgu kohta koos kokkuvõtetega eelmiste aastate vaatlustest on saadaval internetis aadressil http://web.zone.ee/funnelcloud/eav.htm.

Möödunud aastal tegutses Eestis 73 äikesevaatlejat, kes teostasid kokku üle 1000 vaatluse. Jõgevamaal oli mullu vaid kolm vaatlejat, kes teostasid kokku 58 vaatlust.

iii

SVEN-ERIK ENNO, Eesti Äikesevaatlejate Võrgu peakoordinaator

blog comments powered by Disqus