Eesmärk – haridus. Aga tegelikult?

Tänavu 19. juuli Ärilehes oli artikkel “Head inimesed, Jõgevamaa on meie kodu”. Toon sellest välja ühe lause: “Ainulaadne ja vaheldusrikas loodus, viljakas põllumaa, tublid ettevõtjad, koolid, kus on võimalik saada head haridust.”

18. juulil toimus Mustvee linna volikogu istung, kus esimese päevakorrapunktina oli riigihanke töömahtude täpsustamine. Selles oli juttu Mustvee Gümnaasiumi remondist. Raha vähesuse tõttu jääb seal osa töödest tegemata.

Hääletamisel selgus, et kaks volikogu liiget olid vastu ja üks erapooletu. Sõnavõttudes Evdokia Abakanova rõhutas remondi vajalikkust, kuid huvitav, et just tema oli üks vastu hääletaja.

Tagasi Ärilehe juurde. Seal on juttu Reformierakonna piirkonnajuhtidest. Mustvee linnas on Evdokia Abakanova Reformierakonna piirkonna juht. Tema hääletas kooli remondi vastu.

Mis on tähtsam kui haridus? Arvan, et Reformierakonna juhatus peaks arutama Abakanova sobivust Mustvee piirkonna juhi kohale.

Mustvee Gümnaasiumi hoolekogu nimel

EENOK PALM

blog comments powered by Disqus