Eelarvesse tehti muudatusettepanek

Põltsamaa vallavolikogu liikmed valimisliidust Ühine Põltsamaa esitasid muudatusettepaneku Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve kohta. Selle sisuks on korrastada olulisel määral Põltsamaa vallavalitsuse struktuuri, vähendades osakondade ja ametnike arvu ning muutes nii vallavalitsuse kui ka volikogu liikmete hüvitised senisest mõistlikumaks.


„Muudatusettepanek on tehtud optimeerimisanalüüsist. Usume, et muudatused oleksid põhjendatud. Struktuuri osas oleme eeskuju võtnud Türi vallast. Hoiaksime 2021. aastal seeläbi kokku 176 000 eurot, järgmisel aastal aga juba 200 000 eurot,” selgitas Sigrid Maansoo, kes on üks ettepaneku autoreist.
Ettepaneku sisuks oli vähendada vallavalitsuse tööjõukulusid 119 000 euro võrra. Soovitakse kaotada struktuurist Puurmani teenuskeskuse juhi, kultuuritöö spetsialisti ja IT-juhi ametikoht, arenguspetsialisti ametikohad ning vallasekretäri abi ametikoht, viia kokku maa- ja keskkonnaspetsialistid ning vähendada poole koormuse võrra rahvastikuspetsialisti ja personalispetsialisti ametikohti.
Esmaspäeval, 11. jaanuaril arutas muudatusettepanekuid ka Põltsamaa vallavalitsus, edasi lähevad need arutamisele eelarvekomisjoni. Põltsamaa vallavolikogu peaks 2021. aasta eelarve vastu võtma jaanuarikuisel istungil.
TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus