EASi teenused Eesti eksportööridele

Eesti ettevõtetega igapäevaselt töötades näeme, et meil on suurepärane ekspordipotentsiaal, mida ei suudeta või ei osata iga kord üksi realiseerida. Eesti eksportööridel on enamasti hea toode ning isegi piisav tootmisvõimekus, kuid probleemiks osutub õigete edasimüüjate kontaktide olemasolu välisturgudel. Eriti puudutab see kaugemaid turge.

Abi uute turgude leidmiseks

EAS liigub aina rohkem nende teenuste poole, mis aitavad kaasa uute ärivõimaluste loomisele. Selleks on näiteks riiklikud ühisstendid rahvusvahelistel messidel, EASi korraldatud ja ettevõtetele suunatud kontaktüritused välisturgudel, samuti välisfirmade ostujuhtide Eestisse toomine või pikaajaline tugiteenus uutele turgudele sisenemiseks. EAS on loonud need võimalused selleks, et viia Eesti eksportöörid kokku neile sobivate ettevõtetega välisturgudel.

Taoliste teenuste pakkumiseks on hädavajalik Eesti ettevõtteid nõustav tugistruktuur eksportturgudel. EASis töötavad ekspordinõunikud, kes täna nõustavad ettevõtteid turule sisenemise küsimustes seitsmes riigis – Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Saksamaal, Suurbritannias ja Hiinas. Oktoobris asub tööle ekspordinõunik Prantsusmaal ja novembris Hollandis.

Eksportöörid vajavad hädasti abi ka lähiturgudest kaugemal, kuid oma esindaja seal hoidmine on üsna kulukas. Seetõttu on EAS välja töötamas partnervõrgustikku üle maailma, mis suudaks Eesti eksportivatele ettevõtetele pakkuda esmast tuge, et tagada nende sujuv sisenemine ka kaugematele turgudele. Selleks tehakse aktiivset koostööd saatkondade, välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.

Praeguseks on EAS loonud mitmeid võimalusi, innustamaks Eesti ettevõtteid välisturgudele sisenema. Koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga on ellu kutsutud programm Ekspordibuldooser, mis aitab ettevõtetel suunduda Euroopasse ja Aasiasse, et leida seal püsikliente. Tegemist on pikemaajalise, ligi pool aastat kestva tugiteenusega, kus ettevõtete käsutuses on konsultatsiooniettevõte, kes aitab koostada turule sisenemise plaani, kaardistab potentsiaalsed kliendid ja korraldab nende juurde müügivisiidid.

Riiklikud ühisstendid pakuvad võimalusi

EAS korraldab ka riiklikke ühisstende rahvusvahelistel erialamessidel üle maailma. Riiklikud ühisstendid annavad ettevõtjatele hea võimaluse toodete ja teenuste otseturunduseks edasimüüjatele ja tarbijatele. Lisainfot messidel osalemise kohta leiab aadressilt www.eas.ee/messid.

Muuhulgas organiseerib EAS kontaktüritusi. Paaripäevase kontaktürituse jooksul on võimalus nii alustavatel kui ka tegutsevatel Eesti eksportööridel osaleda ärikohtumistel sihtriigi ettevõtetega, saavutada nendega otsekontakt ja huvi koostööks. Järgmiseks aastaks on EAS planeerinud 10 kontaktüritust. Täiendav info www.eas.ee/kontaktreisid.

Eesti eksportöörid saavad end välisturgudel nähtavaks teha EASi andmebaasi www.tradewithestonia.com kaudu. See on väga hea kanal tutvustamaks oma tooteid või teenuseid välisriikide ettevõtjatele. Andmebaas on mõeldud kõikidele ettevõtetele, kes juba ekspordivad või plaanivad seda tulevikus teha. Sama baasi kasutavad EASi konsultandid ning ekspordinõunikud välisettevõtete päringutele vastamiseks, et leida neile Eestist sobivaid koostööpartnereid. Portaali registreerumine ja ettevõtte profiili täitmine on tasuta.

Kui ettevõtja alles mõtleb laienemisele ja välisturule minemisele, saab EAS aidata infoga sihtturgude ning ekspordivõimaluste kohta. Näiteks on võimalik kasutada mitmeid andmebaase, kust leiab välisfirmade kontaktid, info perspektiivsete sihtturgude, nende suuruste, trendide, tollitariifide ja palju muu kohta.

Lisaks eelpool kirjeldatud teenustele, tõstame Eesti ettevõtete teadlikkust ekspordialaste seminaride, infopäevade ja koolituste kaudu.

Ekspordialaste tugiteenuste kohta loe lähemalt EASi kodulehelt www.eas.ee/eksport.

i

INDREK PÄLLO, EASi ekspordinõunike juht

blog comments powered by Disqus