Eakate päevakeskuse ehitus algab käesoleval aastal

Põltsamaale Lossi tänava haigla kõrval asuvasse hoonesse, kus varem tegutses Jõgevamaa Tervisekaitse Talitus, tuleb eakate päevakeskus.

Juba mitmeid aastaid tagasi hakati Põltsamaal mõtlema sellele, et piirkonda oleks vaja sellist sotsiaalset keskust, kuhu saaks paigutada õnnetuses peavarjuta jäänud inimesed, kus leiaksid turvalise paiga perevägivalla ohvrid või kus saaksid kokku tulla puudega ja eakad inimesed.

Päevakeskuse väljaehitamist rahastatakse läbi kohalike omavalitsuste investeeringute ehk nn KOIT-kava 85 protsendi ulatuses 6,866 miljoni krooniga. Ülejäänud 15 protsenti peab panema Põltsamaa linn.  

Eakad vajavad omaette olemise paika

Põltsamaa linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kaire Bubnis lausus, et Põltsamaal on küll olemas mitmed erinevad asutused, kes rohkemal või vähemal määral tegelevad erinevaid sotsiaalseid rühmi esindavate inimestega, olgu siis linna kultuurikeskus või kirik.

Sotsiaalosakonna juhataja sõnul ei taha eakas inimene tulla kuhugi suure rahvahulga keskele, kuid ta tunneb end kindlana ja kaitstuna, kui ta on hooldustöötajate pilgu all ning omaealiste seas. Omaette probleem on ka invasaunaga. Põltsamaa linnas on küll saun olemas, ent sinna ei saa minna ratastoolis inimene.

Kaire Bubnise sõnul on võimalikud täiesti erinevad ehituslikud lahendused olenevalt sellest, kas projekteerida ja ehitada valmis täiesti uus hoone või kohandada juba olemas olevat ehitist. Sellise hoonena peeti sobilikuks Lossi tänaval asuvat maja. Projekt valmib Tartu firmas RE-Projekt OÜ ja selle koostamist juhib Mihkel Ratas. Kaire Bubnise sõnul on Lossi tänav  47 asuva hoone näol tegemist mugava ja kena, esimese Eesti Vabariigi ajal ehitatud hoonega. Kõige suuremad ruumid asuvad hoone alumisel korrusel, kuhu saavad edaspidi siseneda ka liikumispuudega inimesed. Just seetõttu on esimesele korrusele kavandatud eakate päevakeskus.

Alumisele korrusele on kavandatud ka väike nõupidamisteruum, kus võiks läbi viia koolitusi, näiteks  pakkuda nõustamisteenust kaasaegse toimetuleku algtõdede näol. Päevakeskusse tuleb ka väike kohvik, kus eakad ka oma pidusid korraldada saaksid.  Päevakeskusse on plaanitud ka lihtsamad meditsiinilised toimingud – vererõhu mõõtmine, kolesteroolitaseme määramine, mähkmenõustamine ja nende jagamine. Seal plaanitakse hakata jagama ka invatarbeid, samuti tasuta riideid. Päevakeskuse teenusega koos loodetakse lahendada invatranspordi küsimus. 

Varjupaik perevägivalla- ja tulekahjuohvritele

Hoone teisele korrusele tulevad ruumid selliste inimeste tarvis, kellel ei ole liikumisprobleeme. Teise korruse ruumid sobivad mitmete delikaatsemat laadi nõustamisteenuste pakkumiseks, näiteks võlanõustamiseks. Lisaks võlanõustamisele tahetakse käivitada ka kriisinõustamise ja perenõustamise teenus. Kindlasti on inimesi, kes vajavad ka nõu igapäevaseks toimetulekuks. Samuti on teisele korrusele kavas rajada ruumid varjupaiga tarvis, kuhu saaks paigutada perevägivalla ohvrid või tulekahju tõttu peavarjuta jäänud inimesed. Teisele korrusele ehitatakse välja kaks eraldi tuba koos köögi ja pesu- ning tualettruumiga.

Päevakeskus hakkab kasutama ka hoone keldriruume. Sinna tulevad abiruumid ning  toad personali tarvis.  

Invasaun ja pesumaja ühendatakse põhihoonega

Kavandatav päevakeskuse kompleksi väljaehitamine ei piirdu siiski mitte ainult kinnistul asuva põhihoonega, vaid lisaks renoveeritakse ja ehitatakse ümber ka põhihoone kõrval paiknev garaazhibokside kompleks. Praegusse kompleksi on plaanis rajada kaheksakohaline invasaun.

Sinna tuleb ka juuksur ning ehk ka maniküür ja pediküür. Selles hooneosas saavad olema veel ruumid füsioterapeudi tarvis ning seal hakatakse teostama veeprotseduure, kuhu võib tuua ka imikuid.

Päevakeskus ja haigla ühtse majandamise alla

Saunaruumidest teisele poole ehitatakse pesumaja koos desoruumiga. Desokamber ei ole teiste ruumidega ühendatud ja paikneb muudest ruumidest eraldi. Esialgu oli pesumaja plaanis rajada väiksemana, hiljem otsustati, et seal hakatakse pesema ka kõrval asuva haigla pesu. Põltsamaa linn maksab praegu saunateenusele 60 000 krooni aastas.  Pärast päevakeskuse valmimist kompensatsioonisumma praegu tegutsevale saun-ujulale väheneb.

Kaire Bubnise sõnul hakkab päevakeskus majanduslikus mõttes toimima ühtse kompleksina Sihtasutusega Põltsamaa Tervis. Sotsiaalosakonna juhataja sõnul on linnal plaanis  päevakeskuses osutatavaid teenuseid, sealhulgas saunateenust, pakkuda maksimaalses ulatuses, sest lihtsalt niisama kasutult seista lastes poleks sellisel kompleksil mõtet. Kaire Bubnise sõnul peaks lõplik projekt valmima 30. aprilliks ja seejärel saab asuda ehitajat otsima. Sotsiaalosakonna juhataja usub, et hiljemalt aasta pärast peaksid  ruumid olema valmis ja sisustatud.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus