Deivy Kivisalu peab end ennekõike loovaks inimeseks

Swedbanki  Jõgeva kontori juhatajana tööle asunud Deivy Kivisalu sõnul võib Jõgevamaal täheldada esimesi märke majanduselu elavnemisest, mida tõestab ka sagedasem laenu küsimine nii eraisikute kui ka alustavate väikeettevõtete poolt. Pangas kui suures organisatsioonis peab Kivisalu arvestama kindlate reeglite ja kokkulepetega, samas püüab ta oma tööd teha võimalikult loovalt ning võtta vastu ka otsuseid, mis lähtuvad Jõgevamaa äripotentsiaalist.   

Kas Teie saamine Swedbanki Jõgeva kontori juhatajaks oli juhuslik või sihipärane?

Olen kontorijuhi ametit pangas pidanud juba üle kümne aasta, seega pean ennast pigem sihikindlaks inimeseks kui juhuslikkusele lootma jääjaks. Isiklikel põhjustel töötasin viimase aasta  panga Tallinna kontoris, aga soov Lõuna-Eesti regiooni  tagasi tulla on minus kogu aeg olnud. Et endine Jõgevamaa pangakontorite juht liikus Viljandimaa kontoreid juhtima, avaneski hea võimalus asuda tagasi tööle oma koduregiooni.

Küllap on pangakontori tegevusel igas piirkonnas omad iseärasused. Mida tähendab juhatada pangakontorit  Jõgeva linnas, kuivõrd on selles ametis tunda siinse sotsiaalse ja majandusliku keskkonna mõju ?

Positiivsed märgid majanduse elavnemisest jõuavad maapiirkonda mõnevõrra aeglasemalt. See aga ei tähenda, et neid siin veel täheldada ei saaks. Kliendid on jälle aktiivsemaks muutunud: käiakse rohkem laenunõu küsimas, seda teevad nii eraisikud kui (alustavad) väikeettevõtted. Võib tõdeda, et ka raskustesse sattunud laenuklientide arv on vähenema hakanud.

Kui hästi Jõgevamaa olustikku üldse tunnete ja mida teete, et sellega võimalikult hästi kursis olla?

Elan tegelikult Elvas ja käin tööl Jõgeval. Uues ametis olen olnud kaks kuud. Selle ajaga olen päris palju jõudnud kohaliku eluoluga tutvust teha. Tänaseks olen kohtunud kõikide omavalitsusjuhtidega ning suhelnud valdade ja nende esindajatega. Viimati osalesin ka Jõgevamaa Arengukonverentsil. Kindlasti tahan edaspidi Swedbanki esindajana teha koostööd omavalitsuste ja valdadega ning kohalike tublide ettevõtjatega. Pangana tahame toetada kõikide Jõgevamaa inimeste, ettevõtete ja piirkonna arengut tervikuna.

On Teil olnud vestlusi, mõttevahetusi  Jõgevamaa avaliku elu tegelastega?

Tööalaselt olen kokku puutunud paljude inimestega, kuid kliendi ja panga vaheline suhtlus on konfidentsiaalne.

Kuidas iseloomustaksite üldse oma tööstiili? On Teie jaoks oluline, et Teie töö ka avalikkusele väliselt silma paistaks või soovite pigem oma töö liigse tähelepanuta korrektselt ja korralikult ära teha?

Meie eesmärk pangana on olla hea ja usaldusväärne partner ja kindlasti olen ma siin piirkonnas isik, kes vastutab, et meie kliendid oleksid pakutava teenusega rahul. Kui meie teenused ja tegutsemisviis on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud, on see loomulikult tunnustav.

Kui suur on üldse maakonna pangakontorite juhatajate tegevusvabadus ja otsustamisõigus kohaliku pangakontori arendamisel? Missuguses vahekorras on Teie töös pangametniku kohusetunne ja loovus?

Nii suures organisatsioonis on kindlasti reegleid ja kokkuleppeid, millest kõik ühtemoodi kinni peavad pidama. See aga ei tähenda, et kontorijuhil puudub võimalus lähtuvalt piirkonna  äripotentsiaalist maakonna tasandil erinevaid otsuseid vastu võtta.
Pean ennast pigem loovaks inimeseks ja usun, et see tuleb juhtimistöös kasuks.

Kas Swedbankis selgitatakse ja võrreldakse ka erinevate pangakontorite majandustulemusi ja missugused on sel juhul Jõgeva kontori näitajad?

Me oleme äriorganisatsioon, mille  ülesanne on teenida kasumit. Jõgevamaa kontoritel on  ärieesmärgid nii nagu teistel Swedbanki kontoritel ja minul kui juhil on vastutus neid eesmärke täita. Kõikide  kontorite majandustulemusi võrreldakse ja hinnatakse, pean seda väga oluliseks edukuse saavutamisel. Jõgeva kontoril läheb võrreldes teiste maakonna kontoritega kenasti, aga alati saab paremini.

Jõgeva pangakontoris näeb üsna sageli vanemaealisi inimesi, samuti mitmete toetuste ja abirahade saajad, nii-öelda majanduslikult paremal järjel olevaid inimesi minu arvates mitte just eriti sageli. Kas nemad suhtlevad pangaga rohkem interneti teel?

Kui rääkida üldisest statistikast, siis üle 98 protsendi meie klientidest kasutavad oma pangaasjade ajamiseks just elektroonseid kanaleid ning see ei ole ilmtingimata seotud inimese majandusliku seisuga

Kui palju inimesi Jõgeva pangakontoris üldse töötab ja missugused on Teie nõuded ja soovitused nendele?</b>

Jõgeva kontoris töötab viis tellerit,  üks eralaenu- ja üks ärikliendikonsultant, lisaks osalevad kontori igapäevatöös veel kassapidaja ja assistent. Vanasõnagi ütleb, et sa võid viia hobuse vee juurde, aga sa ei saa sundida teda jooma. Kui töötaja naudib ettevõttes töötamist, siis pingutab ta maksimaalselt, et jääda sinna tööle pikaks ajaks.

Kas Svedbanki Põltsamaa kontor allub Jõgevale või on iseseisev?

Jõgevamaal on kaks pangakontorit, üks Jõgeval ja teine Põltsamaal, meeskond on ühine.

Juhite pangakontorit ajal, mil kroon asendub euroga. Loob see ajalooline fakt ka teatud mõttes erilise tunde?

Kindlasti loob see erilise tunde, kuna tegu on siiski ajaloolise sündmusega Eestis ja ka panganduses. Töötasin pangas ka krooni tuleku ajal. Kindlasti tähendab euro tulek meie jaoks töökoormuse suurenemist, aga oleme selleks igas mõttes valmis. Oleme planeerinud lisatööjõudu, kes abistab kliente pangaautomaatide juures. Seoses müntidevahetuse kampaaniaga oleme Jõgeva kontorisse paigaldanud iseteenindusliku mündilugemismasina. Erinevalt tavapärasest on Europäeval ehk 2011. aasta 1. jaanuaril   ja sellele järgneval päeval Jõgeva kontor klientidele avatud.

Mida mäletate sellest päevast 1992. aastal, kui rublade asemele tulid kroonid?

 Mäletan, et minu kolleeg vahetas Inglise naelad kogemata vale kursiga, rahaline vahe oli 11 000 Eesti krooni telleri kahjuks. See oli sel ajal väga suur summa. Koostöös politseiga õnnestus meil too rahavahetaja kätte saada. Selgus siiski, et tegemist oli väliseestlasega, kes heausklikult raha vastu võttis ega teadnud vahetuskursist midagi.

Missugused on üldse Teie esimesed kokkupuuted rahaga ja kuidas teenisite oma esimese raha?

Ega minu lugu erine suurt teistest traditsioonilistest. Esimese raha teenisin 5. klassis, kui käisin suvel maasikaid korjamas. Mäletan, et ostsin selle raha eest jope.

Kui palju on Teie töös ametialaseid saladusi ja missugune on nendest kõige suurem?

Naljaga pooleks öeldes: kui ma kasvõi ühe saladuse avaldaksin, ma enam pangas ei töötaks. Pangatöötajad hoiavad klientide kohta käivat infot rangelt saladuses.

Siiski olete Swedbankile ka „truudust murdnud”. Kui internetis surfata, võib leida teie nime SEB maratoni protokollis. Missuguse tulemusega lõpetasite ja milliste spordialadega veel tegelete?

Spordiüritustel osalemisel ei lähtu ma kindlasti peasponsorist. Armastan sporti ja liikumist ning olen regulaarselt osalenud SEB korraldatavatel kevad- ja sügisjooksudel. Ka meie meeskonna teised liikmed on sprotlikult aktiivsed inimesed. Tean, et ühel aastal võttis sügisjooksust osa terve Jõgeva kontori meeskond.

blog comments powered by Disqus