Kolehooned

 • 5.02.2013

  Vanad ja väsinud hooned kui möödunud aegade tunnistajad

 • 5.02.2013

  Vaimastvere külaelanikud on esitanud vallale enim pretensioone

 • 5.02.2013

  Puurmani vallas suuri probleeme pole

 • 5.02.2013

  Jõgeva linn on hädas peamiselt kahe “murelapsega”

 • 5.02.2013

  Kolehoonetega polegi muud võimalust kui ettekirjutusi teha ja sunniraha nõuda

   Silma riivavate kolehoonete puhul saab kohalik omavalitsus omanikega kontakti hoida, juhtida tähelepanu rikkumistele, tunda huvi hoone seisukorra vastu ning seda pidevalt meelde tuletada. Kui mitteformaalne suhtlemine ei aita, siis järgmisena saab välja saata kirjaliku ettepaneku hoone korrastamiseks. Kui ka sellele ei reageerita, tehakse ettekirjutus. Esialgu ilma sunnirahata, pärast juba seda nõudes. Lagunenud hoonetega on hädas nii riik kui ka omanikud, sest kimbutab rahanappus.... Loe lähemalt