Biojäätmete kompostrite ja konteinerite ostuks saab omavalitsusest toetust taotleda

Alates septembrist saavad kohalikud omavalitsused küsida Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust biojäätmete konteinerite ja kompostrite ostuks. Taotlusvooru eelarve on 1,455 miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni 1. novembrini 2021.
Keskkonnaminister Tõnis Mölder tõdeb, et biojäätmeid peab kõikjal Eestis saama tekkekohal ära anda või alternatiivina kompostida hiljemalt 2023. aasta lõpuks. „See tähendab, et regulaarselt tühjendatavad biojäätmekonteinerid või kompostrid peavad asuma inimeste kodude juures. Usun, et toetus aitab omavalitsustel seda nõuet täita.“
Elanikel avaneb võimalus komposter või konteiner enda majapidamisse saada pärast seda, kui kohalik omavalitsus on KIKilt saanud positiivse otsuse ning alustanud oma piirkonnas nende jagamist. Toetuse tingimustes ei ole piiritletud piirkondade ja majapidamiste suurust, kellele konteinerid või kompostrid mõeldud on. Kui omavalitsus annab kompostri või konteineri elanikele tasuta, siis jääb see kohaliku omavalitsuse omandisse. Kui elanik peab selle eest tasuma omaosaluse summa, saab tema inventari omanikuks. Kompostrite ja konteinerite kasutamise kohustus on kolm aastat.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus