Bioenergia teemaline infopäev Saare vallas

Saare vallas Voore külas kohtus 30 kohalikku metsaomanikku ja ettevõtjat, et koos teadlastega arutada bioenergia kasutamise võimalusi Saare vallas Kääpa ja Voore küla soojamajanduse arendamisel. Kohtumine leidis aset Erametsakeskuse rahvusvahelise projekti: „Bioenergy Promotion“ raames.

Üldiselt on levinud arusaam, et bioenergia kasutamine on hea võimalus arenguks väikesel tasemel, kui on tegemist ühistegevusega. TTÜ teadur ja Eesti Biokütuste Ühingu juhatuse esimees Ülo Kask andis ülevaate hakkepuidu kasutamisest Eestis ja Euroopa riikides. Võib arvata et EL CO2 emissiooni nõuded ja naftahinna tõusmine maailmas toetavad bioenergia laialdasemat kasutuselevõtmist.

Metsakonsulent Ülo Kriisa ettekanne kinnitas, et kohaliku ressursiga saab katta Saare valla energiavajaduse soojatootmisel. Parim võimalus selleks oleks valla kahes keskuses — Kääpal ja Voorel. Saare vallavanem Jüri Morozov tutvustas hetkeolukorda ja tulevikuperspektiive Saare vallas.

Projekti raames töötab Erametsakeskus välja Saaremaa Leisi valla bioenergia küla/valla äriplaani, mida saab kohandada ka teistele küladele ja valdadele. Ülo Kask tutvustas bioenergia küla/valla põhimõtteid ja rõhutas, et küla arendamise alus on ühistegevus. Ressurssidena arvestatakse mitte ainult metsi, vaid ka põlde, võsa ning tehnikat ja tööjõudu.

Eesti Metsaseltsi president Heiki Hepner tutvustas võimalusi investeeringu- ja ühistegevusetoetuste saamiseks. Päev lõppes elava aruteluga. Selle tulemusel loodi töörühm, mille eestvedajaks valiti Erametsakeskuse metsakonsulent. Bioenergia küla arendamiseks algatatud töörühmas osalevad metsaomanikud ja kohaliku ettevõtjad. Tugev tugi omavalitsuse poolt ja kohalike metsaomanike ning ettevõtjate huvi on heaks lähtekohaks bioenergia laialdaseks kasutuselevõtmiseks Saare vallas lähiaastatel.

Kõik ettekanded ja lisainfo projekti kohta leiate http://www.eramets.ee/?op=body&id=364

CHRISTIANE HERTY, Erametsakeskuse väliskoostööspetsialist

blog comments powered by Disqus