Baltimaade poliitikud väisasid Voore aktiviseerimiskeskust

Läti ja Leedu kolleegidega kohtutakse regulaarselt, et vaadata, kuidas naabermaades sotsiaalvaldkond areneb ning arutada, millised võiksid olla ühiste probleemide lahendusteed, selgitas Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial.

Enne Voorele sõitmist külastasid lätlased ja leedulased Maarja küla Põlvamaal, kus elavad intellektipuudega inimesed, ning tutvusid Eesti perearstisüsteemiga. Naaberriikidest saadud kogemusi ja häid näiteid kasutatakse seadusloometöös, ütles Treial.

Voorel tutvustas Saare vallavanem Jüri Morozov aktiviseerimiskeskuses rajamislugu ja tänapäeva ning selle asendamatust elust mahajäänud inimeste töise ja ühiskondliku aktiivsuse taastamisel.

?Saare vald on oma inimeste jaoks teinud kaugelt rohkem, kui üks omavalitsus tegelikult tegema peaks,? iseloomustas Marko Pomerants Voore aktiviseerimiskeskuse erilisust ja tähtsust.

Pomerants ja sotsiaalminister Jaak Aab andsid lühiülevaate edusammudest ja kitsaskohtadest riigi sotsiaalsfääris, pikemat käsitlemist leidis töötuse probleem.

Aktiviseerimiskeskuse puidutöökojast ostsid parlamentide saadikud siinvalmistatud harju ja laastehistöid.

Leedu delegatsiooni esindaja ütles, et kuigi tänapäeval vahetatakse informatsiooni elektroonilisel teel, ei asenda miski isiklikke kontakte, oma silmaga nägemist ning kohaliku õhkkonna tajumist.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus