Avati näitus Jõgeva kandi autorite raamatutest

Jõgeva linnaraamatukogus on kokku saanud kirjanikud Betti Alver ja Hugo Raudsepp, teoloog ja peapiiskop Johan Kõpp, ajaloolased Hans Kruus ja Sulev Vahtre, sordiaretaja Ants Bender,  spordiajakirjanik Tiit Lääne, ettevõtjast kirjastaja Aivar Kokk ning paljud teised raamatumaailmaga seotud mehed ja naised. Nimelt avati teisipäeval laenutussaalis näitus “Valik Jõgeva linna ja vallaga seotud autorite teoseid”.

Sissejuhatuseks luges raamatukogu asedirektor Jaana Koppel Betti Alveri luuletusi.

“Tundsin, et on vajadus väljapaneku järele, mis tõestab, kui palju on Jõgeva ja selle ümbrusega seotud nimekaid vaimuinimesi, kes on raamatuid kirjutanud. Samuti oli eesmärk väärtustada raamatut ja selle lugemist internetiajastul,” ütles näituse idee autor, koduloolane ja luuletaja Juhan Reimann.

“Üheks haruldasemaks raamatuks sellelt näituselt pean Hugo Raudsepa jutustuste kogumikku “Kivisse raiutud”. Minu lemmikraamatuks on aga kahtlemata Johan Kõpu kirjutatud Laiuse kihelkonna ajalugu. Samuti leidub autorite hulgas mitmeid omapärase elukäiguga inimesi. Üks neist on näiteks Tooma sookatsejaama viimane direktor August Kalman, kes jõudis kirjutada ka raamatu “Oma talu”,” lisas Reimann.  

Ligi paarsada raamatut

Jõgeva linnaraamatukogu direktori  Sirje Naritsa sõnul on näitusel kokku ligi kakssada raamatut .“Autorite hulgas on esikohal teadlased-sordiaretajaid. Nii näiteks on välja pandud Ants Benderi “Heintaimede sordiaretus ja seemnekasvatus: ajalooline ülevaade”,  Maia Raudsepingu “Sibul aias ja köögis” ning Saima Kalevi “Uba aias ja köögis”,” rääkis ta.

Raamatu peategelastest on aga kõige rikkalikumalt esindatud sportlased ja seda tänu Tiit Läänele, kes on üldse kõige produktiivsem Jõgeva kandist võrsunud autor. Kõige rohkem on paikkonnaga seotud raamatuid kirjastanud ettevõtja Aivar Kokk, kelle eestvedamisel on ilmunud praeguseks viieköiteline sari erinevate eluvaldkondade tuntud inimestest Jõgevamaal ning elulooraamatud legendaarsest sporditegelasest Raimund Kokast ja akadeemik Hans Küütsist. 

Enamik raamatuid erakogudest

“Osa raamatuid pärineb meie fondidest, enamik aga Ants Benderi, Jaanus Jaama, Ago Kallandi, Linda Luhti, Tiit Lääne, Ants Nurga, Juhan Reimanni ja Eino Veskise erakogudest. Näiteks tõi Ago Kallandi oma kogust meie näituse jaoks üsna rariteetsed trükised: Hugo Raudsepa “Mait Metsanurk ja tema aeg: ühe vaimsuse kroonika kaasaegse sulest”, “Jõgeva Riikliku Sordiaretusjaama saavutusi: Üleliidulise Põllumajandusnäituse kandidaadid” ja “Eesti Ajakirjanike Liidu Aastaraamat 1997”, mille üheks koostajaks maakonnalehe kauaaegne peatoimetaja Hugo Alter,” lisas raamatukogu direktor.

Samuti on välja pandud Jõgevamaad tutvustavad raamatud: EKP Jõgeva Rajoonikomitee esimehe sekretäri Vello Vilimaa koostatud raamat-fotoalbum “Jõgeva rajoon” (1980), viimastel aastatel ilmunud Jõgevamaa aastaraamatud, brošüürid Jõgeva linnast, Palamusest ja Vaimastverest.

“Kindlasti leidub veel raamatuid, mille autorid  onseotud Jõgeva kandiga. Teemakohane info on igati teretulnud ja küllap ka näitusel nendele raamatutele koha leiame,” ütles Narits.

“Küllap tasuks teisteski Jõgevamaa raamatukogudes koostada näitusi raamatutest, mida kirjutanud ühes või teises kandis aastate eest elanud või meie kaasaegsed autorid. Mõnes kultuurikeskuses võiks aga teha näituse, kus välja pandud kõikide Jõgevamaa juurtega inimeste ilukirjanduslikud, publitsistlikud, populaarteaduslikud ja teaduslikud raamatud,” lisas linnaraamatukogu direktor. Raamatunäitus jääb avatuks detsembri lõpuni.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus