Avanes Läänemere piirkonna toetusprogramm aastateks 2007?2013

Programm toetab riikidevahelise koostöö projekte innovatsiooni, transpordi, keskkonna ning linna- ja maapiirkondade elujõulisuse edendamise valdkonnas. Projektid peavad edendama piirkonna regionaalset arengut ning muutma Läänemerd ümbritseva regiooni atraktiivseks investeerimise-, töö- ja elupiirkonnaks.

Läänemere piirkonna programmi esimene taotlusvoor on avatud projektitaotluste esitamiseks 25. veebruarist kuni 30. maini. Projektitaotluse esitamiseks vajalikud dokumendid on kättesaadaval programmi koduleheküljel http://eu.baltic.net.

Toetuse taotlejad saavad lisainfo saamiseks pöörduda programmi ühise tehnilise sekretariaadi kontoritesse Riias ja Rostockis. Esimese taotlusvooru raames toetuse taotlejatele toimuvad infoseminarid 2-4. aprillini Riias ning 9-11. aprillini Hamburgis.

Seminaridele on võimalik registreeruda samuti programmi kodulehel. Esimese taotlusvooru raames esitatud projektitaotluste kohta teeb programmi seirekomitee rahastamisotsused oktoobri lõpus.

Läänemere piirkonna programm aitab kaasa arenguerinevuste vähendamisele regioonis asuvate riikide vahel. Eesti organisatsioonidele annab programm võimaluse vahetada kasulikke teadmisi ja kogemusi. Samuti loob see paremad võimalused koostöö arendamiseks partneritega Põhjamaades ning teistes naaberriikides, et arendada ühiselt Läänemere äärset regiooni.

Läänemere piirkonna programm on Euroopa territoriaalse koostöö programm, mille kogumaht on ligi 3,72 miljardit krooni. Programmi raames eraldatakse taotlejatele toetusi Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF), Euroopa Naabrus- ja Partnerlusinstrumendi (ENPI) ning Norra Kuningriigi vahenditest.

Koostööprojektides osalevatele Eesti partneritele on ERDF toetuse määr kuni 85 protsenti abikõlblikest kuludest. Programmis osaleb 11 Läänemere äärset riiki – Eesti, Leedu, Läti, Poola, Norra, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Valgevene ning Venemaa. Läänemere piirkonna programmi elluviimise eest vastutab Saksamaa. Eestis koordineerib programmi elluviimist siseministeeriumi regionaalarengu osakonna Euroopa territoriaalse koostöö büroo.

KRISTINA KAREVA,
Siseministeeriumi nõunik

blog comments powered by Disqus