Avalik pöördumine Jõgeva vallavolikogu poole

Mis on kriisiajal olulisem: kas ohutus või ühele inimesele (volikogu esimehele) 3150-eurose palga maksmine?


Alles kuulsime eelmiselt Jõgeva vallavolikogu esimehelt ausat ülestunnistust, et tööd oli jäänud väheks ja palk oli liiga kõrge. Nüüd on tulevasel volikogu esimehel nii kiire, et ta peab üle 3000 euro suurust palka saama juba tänasest, pannes ohtu nii volikogu liikmed, nende pered kui ka vallaametnikud.
Ajal, kui kogu maailm on suures hirmus ja iga päev võetakse vastu inimeste kogunemisi keelavaid otsuseid, siis Jõgeval seda justkui ignoreeritakse. Volikogu peaks olema meie ühiskonna peegel, kes näitab oma tegutsemisega teistele eeskuju. Kuidas me mõistame hukka noortegruppide kogunemised, kui ise käitume samamoodi ja eirame vabariigi valitsuse otsuseid.
Vabariigi valitsus otsustas 12. märtsi korraldusega nr 76 kuulutada riigis välja eriolukorra koroonaviiruse levikuga seotud olukorra lahendamiseks. Alates 13. märtsist otsustati keelata kõik avalikud kogunemised kuni 1. maini 2020.
Valla kriisikomisjon on keelanud korraldada avalikke üritusi. Sama komisjoni otsusega suleti kõik valla kultuuri- ja spordihooned, sh muuseumid, ning ära jäävad seal planeeritud üritused.
Ja nüüd soovitakse volikogu istung teha Jõgeva kultuurikeskuses, mille on kriisikomisjon oma otsusega sulgenud.
Tähtis on, et ka volikogu järgiks oma tegemistes riigis eriolukorra ajal välja kuulutatud otsuseid.
Kuid hoolimata vabariigi valitsuse korraldusest ja Jõgeva valla kriisikomisjoni otsusest, on Jõgeva vallavolikogu esimene aseesimees Mai Treial otsustanud kokku kutsuda volikogu istungi ja volikogu liikmeid sunnitakse täna, neljapäeval, 26. märtsil kell 14 kokku tulema.
Kui volikogu koguneb ning eirab vabariigi valitsuse korraldusi, siis kuidas saame keelata valla kodanikke volikogu istungit kuulama tulla, sest Jõgeva kultuurikeskusesse ei ole planeeritud Volise ülekannet!
Ja kui vabariigi valitsus ja Jõgeva valla kriisikomisjon on üheselt teada andnud, et avalikud üritused ja kogunemised on keelatud, siis Jõgeva vallavolikogu aseesimees soovib siiski füüsilise kohaletulekuga volikogu istungi korraldada, pannes ohtu nii volinike kui ka nende perede – abikaasade, laste ja vanemate tervise.
On teada, et vähemalt kolm volikogu liiget peavad praegu olema karantiinis. Samuti on volikogus kaheksa saadikut, kes kuuluvad oma vanusega riskigruppi. Volikogu liikmed peavad olema kõigile eeskujuks ning jälgima kriisi ajal kogunemise ja liikumise keeldu.
Vabariigi valitsus pöörab väga suurt tähelepanu viiruse leviku kaitsele ja sel eesmärgil soovitatakse (käskida ei saa) volikogu töö korraldada ümber selliselt, et eelistatud oleks kaugtöö ning kohapeal toimuvate kohtumiste ja istungite asemel kasutataks elektroonilisi võimalusi.
Jõgeva vallas on olemas volikogu istungite saal, kus on korralik võimalus korraldada istungeid, kasutades selleks Volise keskkonda! See on meie nabanöör võimu ja rahva vahel, mida ei tohi alahinnata.
Seda küll, isikuvalimist Volis ei toeta, aga vastavalt seadusele võivad volikogu aseesimehed ka lõpuks tööd teha, eriti kui arvestada seda, et üle kahe aasta on saadud hüvitisi kokku iga kuu 1240 eurot, samas kui tööd tehtud praktiliselt pole. Rääkimata sellest, et uueks volikogu esimeheks tahetakse seada saadik, kes on pääsenud volikokku asendusliikmena ja tal puudub sisuliselt mandaat sellele kohale kandideerida. Praegu ei peaks me volikogus rääkima kõrgetest palkadest, vaid sellest, kuidas vallainimesi kriisiajal aidata ja tulude langemise tingimustel vallateenuseid jätkuvalt edasi pakkuda.
Iseenesest peab Jõgeva vallavolikogu uue volikogu esimehe valima alles 3. maiks. Samas kui kõik teised päevakorrapunktid saab ja peaks tegema Volises ja live’is.
Siiski proovitakse ka siin survestada, kus eile keskpäevaks (kella 12-ks) nõuti juba arvamusi päevakorrapunktide kohta. Miks? Kas me tõesti oleme jõudnud uuesti eelmisse sajandisse?
Me oleme valmis osalema volikogu töös Volise kaudu ja me toetame otsust, et eriolukorra lõpuni oleks lapsevanemad täielikult vabastatud lasteaia osalus- ja huvikoolide õppetasust. Aga me ei soovi eirata vabariigi valitsuse ja Jõgeva valla kriisikomisjoni otsuseid.

Jõgeva vallavolikogu
opositsioon

blog comments powered by Disqus