Avalik pöördumine

AS Werol Tehased on juba mõnda aega olnud avalikkuse huviorbiidis, seda nii seoses aktsiate avaliku enampakkumise, ent ka pärast seda kujunenud olukorra tõttu. Tänaseks päevaks on AS Pere Leib lõpetanud rapsiseemne tarnimise õlitehasele, mistõttu on tehas ajutiselt seiskunud.

Selle sündmuse tagamaad on aga kaugemal. Seoses aktsiate avaliku enampakkumisega pidas Vabariigi Valitsus vajalikuks, et ostja teeb 30 miljonilise investeeringu AS Werol Tehased aktsiakapitali ning tagab samuti tehase majandustegevuse jätkamise vähemalt kolme aasta jooksul. Aktsiate ostmiseks tegi teistest tunduvalt parema pakkumise (ulatuses 20 miljonit krooni enam) Dovelin Baltic OÜ, kuid nii pakkumise tulemused kui ka pakkumise aluseks olnud valitsuse vastav korraldus on praeguseks kohtus vaidlustatud.

Seadmata vähimagi kahtluse alla AS Pere Leib Tootmine ja OÜ Rapsoodia seaduslikke õigusi oma huvide kaitseks ja kohtusse pöördumiseks, tunneme sügavat muret selle üle, kuhu alanud protsessid võivad tulevikus välja viia.

Olukorras, kus algatatud kohtuprotsesside tõttu on takistatud aktsiate ostu-müügilepingu sõlmimine, on tehas jäänud ilma vajalikust täiendavast investeeringust, mistõttu ei ole tagatud AS Werol Tehased senise majandustegevuse normaalne jätkamine.

AS Pere Leib Tootmine osutab seoses tekkinud probleemidega AS Werol Tehased täitmata kohustustele, jättes seejuures selgitamata omapoolsete kohustuste täitmatajätmise. AS Pere Leib Tootmine kohustub vastavalt 24. märtsil sõlmitud lepingule tarnima Werol Tehastele ca 300 tonni rapsiseemet päevas. Müüja ei ole oma kohustusi täies mahus täitnud, alates sellest nädalast on rapsitarned täielikult lõppenud, mistõttu tehas peatas 6. juunil ajutiselt töö.

6. juuni seisuga on tarnimata 5254 tonni rapsiseemet ning lepingujärgne viivis tarnimata kauba eest moodustab kokku üle miljoni krooni.

Ehkki sõnades on AS Pere Leib Tootmine väljendanud huvi rapsiseemne tarnete jätkamise ning seeläbi õlitehase töötamise vastu, räägivad ka varasemad sammud millestki muust. AS Pere Leib Tootmine on alustanud mitmeid menetlusi AS Werol Tehased vastu oma nõuete rahuldamiseks, sealhulgas loovutanud oma nõudeid, millest suure osa moodustavad ülemäära kõrged viivised ja intressid, osade kaupa inkassofirmadele, kes nõuavad pankrotiähvardusel nende kohest täitmist.

On ilmne, et eelpool nimetatud sammud ei saa kuidagi kaasa aidata AS Werol Tehased normaalse majandustegevuse jätkamisele, mida AS Pere Leib Tootmine ise on oma aktsiate ostupakkumist tehes tagada lubanud.

Samuti on suuruselt kolmanda pakkumise teinud OÜ Rapsoodia esitanud kohtule kaebuse, kuigi on ilmne, et mingit reaalset tulemust nimetatud ettevõtte jaoks sellel kohtuprotsessil olla ei saa.

Kutsun kõiki osapooli, eelkõige aga AS Pere Leib Tootmine omanikku Rein Kilki ja ettevõtte juhte leidma Werol Tehaste töö jätkumist tagav ning osapooli rahuldav lahendus tekkinud olukorrale.

Tehase lõplik seiskumine avaldab mõju antud piirkonna tööhõivele, kuid annab samuti tagasilöögi Eesti põllumeestele ja rapsikasvajatele, tekitades taas majanduslikke ja sotsiaalseid pingeid, mille lahendamiseks AS Werol Tehased tegelikult käivitati.

Põllumajandusminister
Ester Tuiksoo

blog comments powered by Disqus