Avalik kiri Pala vallavolikogule ja vallavanem Jozsef Weinrauchile

Möödunud aasta 29. novembri hommikuks oli maha sadanud esimene suurem lumi ning pisikesel vallakodanikul ei õnnestunud ka pärast 45-minutilist lumelabidaga vehkimist maanteele pääseda. Õnneks leidub külas veel noori tublisid mehi, kes tulid ja aitasid vallakodaniku lumevallist välja.

Kiire infovahetuse käigus teiste vallakodanikega selgus, et ka nemad ei tea, kes ja kus sellel talvel lumetõrjet teeb – infot polnud ei valla lehes, ega ka valla kodulehel. No mis seal siis ikka, vallakodanik võttis kätte ja helistas vallamajja. Vallasekretär ei osanud midagi vastata ja kuna tegemist oli ilmselt väga tähtsa teemaga, ühendati vallakodaniku kõne Teile, härra vallavanem. Ma ei tea, kas Teil on kombeks kõikide vallakodanikega olla ebaviisakas, kuid minu jaoks oli see jutuajamine üks minu elu hämmastavamaid ja varjunditerohkemaid.

Mõne aja möödudes sadas ja tuiskas jälle päris korralikult. Naabrimemmega juttu puhudes selgus, et temapoolne teeots on lahti aetud (tee on Y kujuline), minu oma aga umbes mis umbes. Kõne traktoristile tõi selguse majja – ta EI TOHI MINU TEED LAHTI AJADA, kuna mind ei olevat selles nimekirjas, kelle teed vald lahti ajab. Olen antud teemal vestelnud telefoni teel kaks korda abivallavanem Kalev Karuga, kuid tulemused võrduvad nulliga.

Küsin nüüd nii härra vallavanemalt kui ka valla volikogult: mida peab vallakodanik tegema, et sellesse priviligeeritute nimekirja saada ja millised on seaduslikud alused selliste nimekirjade koostamiseks? Sest vallakodanikul on tunne, et isegi selleks aastaks ei ole lumetuisud veel läbi ja ilmselt tulevad nad ka järgmistel talvedel.

Ühtlasi annan teada, et kuna ma olen omast taskust maksnud lumetõrje eest sellel talvel juba 85€, siis lähtudes sellest, et vallavalitsus on rikkunud kodanike võrdse kohtlemise printsiipi, esitan ma talve lõppedes vallale arve, mis on kindlasti tunduvalt suurem kuludest, mis oleksid tekkinud siis, kui minu teeots oleks valla poolt tellitud lumetõrjeringil lahti lükatud.

Palun kirjale vastust 10 tööpäeva jooksul.

Lugupidamisega

Pala valla Kokanurga küla elanik

KAJA AASJÕE

blog comments powered by Disqus