Austria eesistumise prioriteedid kattuvad suuresti Eesti omadega

Austria võtab taas menetlusse Euroopa Kalandusfondi eelnõu. Antud teema on olnud ka Põllumajandusministeeriumi jaoks prioriteetne juba kahe viimase eesistumise jooksul. ?Austria eesistumise ajal algab ka uue piiritusjookide määruse eelnõu arutelu, kus Eesti huvi seostub eeskätt viina definitsiooniga,? ütles Brüsselis viibiv põllumajandusminister Ester Tuiksoo. Eestile väga olulise uue algatustena esitles täna Euroopa Komisjon (EK) ka biomassi tegevuskava. ?Eesti toetab komisjoni poolt koostatud biomassi tegevuskava, kuna biomassi laiem tootmine ja kasutamine aitab meie maapiirkondadesse luua juurde uusi töökohti ning maandada põllumajandustootjate riske alternatiivse tegevuse näol,? ütles minister Tuiksoo. Samuti aitab biomassi tegevuskava elluviimine Euroopa Liidul vähendada nii fossiilsete kütuste kasutamist kui ka sõltuvust imporditavast toornaftast. Antud valdkonna prioriteetsusest annab tunnistust asjaolu, et eelnõud esitlesid nõukogus nii energiaturu kui ka põllumajanduse eest vastutavad volinikud. Lisaks sellele andis EK põllumajanduse volinik Mariann Fischer Boel põllumajandusministritele mõeldud lõunasöögi käigus ülevaate eelmise aasta lõpus Hong Kongis toimunud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) läbirääkimiste hetkeseisust. ?Kuna Euroopa komisjoni läbirääkijad tegid Hong Kongis tänuväärset tööd kaitstes Euroopa üldiseid huvisid, siis täna on saavutatud olukord, kus põllumajanduse valdkond on omapoolsed järeleandmised juba teinud ning nüüd sõltub progress Maailma Kaubandusorganisatsiooni läbirääkimistel eelkõige edasiminekust teenuste ja tööstustoodete juurdepääsu osas,? sõnas põllumajandusminister Ester Tuiksoo. Minister lisas ka, et tulenevalt Hong Kongis lepitust peaks 2006. aasta esimene poolaasta tooma suuremat selgust eelpool öeldusse. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus