AS Werol tuli kohtus võitjaks

Tartu Maakohtu Jõgeva Kohtumaja kohtunik Zakaria Nemsitsveridze kuulutas eile välja kohtuotsuse, mille alusel jäetakse AS Biodiisel pankrotiavaldus AS Werol Tehased vastu rahuldamata ja AS Werol Tehased pankrot välja kuulutamata. Kohtukulud tuleb kanda aktsiaseltsil Biodiisel. Kohtuotsuse kohta võib esitada Tartu Ringkonnakohtule apellatsioonikaebuse 30 päeva jooksul alates otsuse kättesaamisest.

AS Biodiisel esitas Jõgeva Maakohtule (alates 2006. aasta 1. jaanuarist Tartu Maakohtu Jõgeva Kohtumaja) pankrotiavalduse AS Werol Tehased vastu ning tahtis saada läbi pankrotimenetluse ettevõttelt 140 miljonit krooni leppetrahvi. Nimelt oli AS Werol Tehased juhatus otsustanud lõpetada lepingu, mille firma endine juht Erki Aavik sõlmis ASiga Biodiisel. ?Pidasime seda lepingut firmale äärmiselt kahjulikuks,? ütlesid AS Werol Tehased juhatuse liikmed Robert Närska ja Helmo Hainsoo.

Möödunud reedel Jõgeva kohtumajas toimunud istungil hindas olukorda ettevõttes Werol Tehased ajutine pankrotihaldur Olev Kuklase. ?Kui ASi Werol Tehased kohustuseks lugeda ka ASi Biodiisel nõutav leppetrahv, siis on firma maksejõuetu. Kui see nõue kõrvale jätta, siis üldine majanduslik seis maksejõuetust ei näita. 2006. aastaks on firmale planeeritud suur kasum.?

AS Werol Tehased esindav vandeadvokaat Kalev Bachmann küsis kohtuistungil ettevõtte juhatuse liikmelt Helmo Hainsoolt, kas firmasse praegu rapsi tuuakse. ?Meile tuuakse pidevalt rapsi ja autod ootavad järjekorras, et seda õlitööstusele müüja,? vastas Hainsoo. ?Firma, millele soovitakse aktiivselt toorainet müüa, ei saa olla pankrotis. Kuuldused Weroli pankrotist on sügavalt liialdatud,? avaldas omakorda arvamust vandeadvokaat Bachmann.

Teine AS Werol Tehased esindaja, vandeadvokaat Maria Mägi väitis kohtulikes vaidlustes, et Werol Tehased pole lepingut rikkunud.

ASi Biodiisel meeskonda kuuluv vandeadvokaat Jüri Lepik oli seisukohal, et Werol on maksujõuetu ja leppetrahv põhjendatud. Samas märkis ta, et AS Biodiisel ei soovi tehase sulgemist, kuid majandustegevus peaks toimuma pankrotihalduri kontrollimisel. ASi Biodiisel juhtidest viibisid kohtuistungil Heino Harak ja Jüri Ott.

Kohtuotsust, mis jättis AS Werol Tehased pankroti välja kuulutamata, kommenteerisid firma juhatuse liikmed Helmo Hainsoo ja Robert Närska: ?Ettevõte saab nüüd normaalses majanduskeskkonnas edasi töötada. Palju tänu meie töötajatele, kes jätkasid firmale truuks jäädes tööd ka siis, kui oli oht pankroti väljakuulutamiseks. Samuti on igati hinnatud koostööpartnerid ? põllumehed, kes varustasid õlitööstust rapsiga ka keerulistel aegadel.?

Närska ja Hainsoo märkisid ka, et Weroli ja põllumeeste jaoks soodne kohtuotsus oli suurel määral vandeadvokaatide Maria Mägi ja Kalev Bachmanni kvaliteetse töö tulemus.

?Kohus tegi õiglase otsuse, mis tuleb kasuks Jõgeva piirkonna majanduslikule arengule ja paljude inimeste igapäevaelule,? märkis AS Werol Tehased nõukogu liige Viktor Svjatõ?ev.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus