AS Werol Tehased saab taas vabalt majandustegevust arendada

?Meie ettevõte saab nüüd tavapärases rütmis oma igapäevatööd jätkata ning ilma ajutise pankrotihalduri järelvalveta rapsikasvatajatele nende toodud tooraine eest tähtajaliselt tasuda,? ütles AS Werol Tehased juhatuse liige Robert Närska.

Vastavalt AS Biodiisel taotlusele algatas Jõgeva Maakohus AS Werol Tehased suhtes ajutise pankrotimenetluse. ?Jõgeva Maakohtu 14. novembri pankrotimenetluse algatamise määrusega keelati meil vara võõrandamine ja koormamine ilma kohtu või ajutise pankrotihalduri nõusolekuta ning arestiti kogu vara, sealhulgas pangaarved. Selliste pankrotimenetluse tagamise abinõude rakendamine piiras oluliselt firma igapäevast majandustegevust. Aega nõudis arvete kooskõlastamine ajutise pankrotihalduriga. Tekkisid esimesed tagasilöögid tootmises. Pakkejaoskonnas oli isegi tööseisak. Seiskus transport. Esitasime selle määruse peale Tartu Ringkonnakohtule erikaebuse, mille ringkonnakohus rahuldas,? rääkis Robert Närska.

?Ringkonnakohtu määrus ei kuulu edasikaebamisele, mis võimaldab meie ettevõttel taas töötada normaalsetes tingimustes. Arestid on maha võetud. Me ei pea enam ajutisele pankrotihaldurile põhjendama igapäevaseks tegevuseks vajalike arvete tasumist,? märkis ta.

Tartu Ringkonnakohus leidis oma määruses, et AS Werol Tehased on pankrotimenetluse algatamise aluseks olnud leppetrahvi nõudele põhjendatult vastu vaielnud.

?Pankrotiseadusest tulenevalt polnuks Jõgeva Maakohtul üldse alust AS Werol Tehased vastu pankrotimenetlust algatada,? kommenteeris Närska

Vaidluse teine osapool, ASi Biodiisel nõukogu esimees Heino Harak aga mainis: ?Õigusalased probleemid kuuluvad kohtu pädevusse.?

ASi Werol Tehased nõustavad õigusalastes küsimustes vandeadvokaat Maria Mägi ja advokaadibüroo Kalev Bachmann & Partnerid.

Robert Närska sõnul esitab ajutine pankrotihaldur 28. detsembril ettekande Weroli majanduslikust olukorrast, mille põhjal kohus omakorda otsuse teeb. ?Ettevõte jätkab aga töötamist täismahus ja aasta loodame lõpetada vähemalt kolme miljoni kroonise kasumiga,? ütles ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus