AS Kaltsiit laiendab lubjakivikarjääri

Viimase Põltsamaa vallavolikogu istungi päevakorda oli kavandatud eelnõu Arvamuse andmine Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja tehtava otsuse kohta”.


Otisaare lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Põltsamaa vallas Mõisaküla külas. Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Ain Valu sõnul on AS Kaltsiit esitanud Keskkonnaametile taotluse kaevandusloa menetlemiseks. Valu sõnul on ettevõttele eraldatud mäeeraldise piires maatükk, millele siiani ei olnud omandi- ega kasutusõigust. Nüüd kuulub natuke üle hektari suurune maatükk AS Kaltsiidile ja ettevõte taotleb selle liitmist kaevandamise loaga. Kuna keskkonnamõjud on seal juba hinnatud ja maatükil on kaevandustegevusega arvestatud, siis ei näe keskkonnaspetsialist põhjust, miks ei peaks kõnealust kaevandamise loa muutmisega nõustuma.

Vallavolikogu liikmed nõustusid AS Kaltsiit taotletud Otisaare lubjakivikarjääri kaevandamise loa muutmisega.

TOOMAS REINPÕLD  

blog comments powered by Disqus