Arvamusportaal Terve Mõistuse Sündikaat sai 100 päeva vanaks

Terve Mõistuse Sündikaat loodi eesmärgiga täita Eesti meediamaastikul haigutav tühimik rahvuslike, konservatiivsete ja parempoolsete arvamuste süstemaatilisel kajastamisel. Portaal on suutnud täita endale võetud eesmärgi avaldada igal argipäeval üks kohaliku autori arvamuslugu ning üks refereering või tõlge mõne Lääne autori sulest. Lisaks arvamuslugudele avaldatakse sündikaadi kodulehel uudiseid, toimib foorum, igal nädalal saavad lugejad vastata nädala küsimusele, kõiki kirjutisi on võimalik kommenteerida. Portaali nädalane lugejaskond kõigub 2000 külastuse piirimail. Terve Mõistuse Sündikaat ei tegutse kasumi nimel vaid eesmärgiga mitmekesistada avalikku infovälja levitades ja populariseerides Eesti peavoolu meedia poolt maha vaikitud või tõrjutud seisukohti. Kuigi tegemist on poliitiliselt sõltumatu ettevõtmisega ? portaal pole seotud ühegi liikumise ega parteiga ? on ta selgelt ideoloogiline. Terve Mõistuse Sündikaadi tegijad on veendunud, et taolise sõltumatu ning üldisest meedia meelsusest erineva vaatepunkti pakkumine laiemale avalikkusele aitab edendada vabale ühiskonnale tarvilikku avatud ja vaba debatti ning sunnib konkurentsi pakkumise kaudu peavoolu meediat suhtuma vastuvõtlikumalt pluralismi. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus