Arstiabi järjekordadest günekoloogias

1. aprilli seisuga oli järjekord ambulatoorse günekoloogia arsti juurde Pärnu haiglas, Harjus Nova Vita kliinikus, Medexis. Kõigis neis oli põhjuseks võimsuse puudus, kusjuures rase pääseb Pärnu haiglas vastuvõtule kiiremini kui nelja nädala jooksul. Artiklis mainitud raviasutustest oli nii Tartu Ülikooli Kliinikumi kui Ida-Tallinna Keskhaiglasse võimalik saada kolme päeva jooksul, Elites 24 päeva jooksul.

1. mai seisuga oli üle nelja nädala pikkune järjekord Pärnu haiglas, taas vähese võimsuse tõttu. Tartu Ülikooli Kliinikumis pääses vastuvõtule kahe päeva ja Ida-Tallinna Keskhaiglas kolme päeva jooksul.

Rasedate ilma järjekorrata günekoloogile pääsemiseks on Haigekassa ravi rahastamise lepingu lisas kokku leppinud, et “Raseduse jälgimise käigus osutatud tervishoiuteenustega raviarveid käsitlevad pooled vältimatu abi raviarvetena”. See tähendab, et rase peab pääsema järjekorrast mööda täpselt nii nagu iga teine vältimatut abi vajav inimene.

Eesti Päevalehes kirjutati, et rasedaid võetakse vastu üldjärjekorras. Haigekassa loeb seda lepingu jämedaks rikkumiseks, esitab päringu lepingupartneritele ja võtab tarvitusele abinõud, et kokku lepingutingimusi täidetaks.

Haigekassa Nõukogu käsitleb lisaeelarve ettepanekut, kus taotletakse juurde lisavahendeid sünnitusabi ja günekoloogia erialale ja just ambulatoorsete ravijuhtude tarvis (7315 ravijuhtu,  3,5 milj krooni).

Katrin Pärgmäe,
Sotsiaalministeeriumi
pressiesindaja

blog comments powered by Disqus