Ärge sõitke oma tuledest ette

Seoses aasta pimedaima aja saabumisega, tuletab maanteeamet autojuhtidele meelde, et sõidukiirus peab vastama nähtavuse ulatusele.

Sõidame nii tööle ja ka tagasi koju pimedas. Esmane soovitus autojuhtidele ongi see, et nad ei sõidaks oma tuledest ette ehk  vähendaksid sõidukiirust vastavalt nähtavusele. Juhil jääb praegu lubatud suurima sõidukiiruse – 90 km/h – juures lähituledega sõites ohule reageerimiseks aega napilt poolteist sekundit, mis on ilmselgelt vähe. Nähtavusele vastavalt sõitmine tähendab seda, et kiirust tuleb vähendada samaaegselt kaugtulede ümberlülitamisega lähituledele.

Ja ärge unustage ka ohutut pikivahet. Asulavälisel teel on nõutav pikivahe kolm sekundit, kuid pimeda ajal võiks see olla suuremgi.

Kiirusega 90 km/h sõites läbib auto 25 meetrit sekundis. Kaugtuled valgustavad teed umbes 150 meetri kaugusele, mis tähendab, et näeme objekti 6 sekundit enne selleni jõudmist ja oleme võimelised sellele reageerima ning otsasõitu ka vältima. Kui sõita lähituledega, mis valgustavad auto ees teed 40 meetri kaugusele, ja auto kiirus  on  90 km/h, ei suuda ka parima reaktsiooniga juht ohu korral midagi ette võtta, sest reageerimiseks jääb tal aega vaid 1,6 sekundit ja auto peatumisteekond on sellise kiiruse juures 70 meetrit.

Samuti on oluline, et sõiduki tuled oleksid õigesti reguleeritud, sest muidu võivad need pimestada vastutulijaid. Ka liiga madalale näitavad tuled on ohtlikud, sest siis võib juhil endal mõni takistus või jalakäija märkamata jääda.

i

VILLU VANE, maanteeameti liiklusekspert

blog comments powered by Disqus