Arengukonverentsil keskendutakse investeerimis- ja turismiteemadele

Konverentsi avaettekandes räägib maavanem Aivar Kokk tasakaalustatud ja jätkusuutlikku regionaalset arengut tagavatest arenguvisioonidest. Kinnisvaraarenduse ja elamuehituse teemadel esineb ettevõtja Rein Kilk, kellel on selles valdkonnas väärtuslik kogemustepagas ning kes ASi Werol Tehased omanikuna suhtub toetavalt ka Painküla tööstuspargi rajamisse.

“Kinnisvara arendamisega on vaja tõsiselt tegelda ennekõike selleks, et inimesed saaksid Jõgevamaale ilusaid ja hubaseid kodusid luua. Nii suureneks tänaste Jõgevamaa noorte soov jääda kodumaakonda elama ka tulevikus,” lausus konverentsi korraldusmeeskonda kuuluv maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Toivo Kroon.

Jõgevamaad kui turismisihtkohta käsitleb konverentsil Oliver Loode osaühingust Consumetric. Kuidas turismiprojektide teostamine praktiliselt edeneb, seda minnakse lõunatunnil vaatama Palamusele, Kassinurme ja Voorele.

Maavanem Aivar Koka sõnul jätkub konverents pärastlõunal avatud ruumi meetodil, mis tähendab, et kõige enne selgitatakse arutelude käigus välja teemad, mis osalejatele olulisemad tunduvad, seejärel vaetakse neid töötubades. Seal koorunud mõtetest tehakse lõpuks kokkuvõte. 

“Arengukonverents korraldataksegi suuresti selleks, et omavalitsustegelased, ettevõtjad, mittetulundusühingute esindajad ning teisedki asjahuvilised poleks oma mõtetega üksi, vaid tunnetaksid, et nende arvamusi kuulatakse ja arvestatakse. Jõgevamaal on palju erinevate arusaamadega mõtteerksaid inimesi, kusjuures nende seisukohtade teadasaamine on igati vajalik, sest ideed peaksidki võrsuma mitmete huvigruppide ühisest mõttetööst,” ütles Toivo Kroon

“Mitmed varasematelel Jõgevamaa arengukonverentsidel käsitlemist leidnud ideed on tänaseks juba edukalt teostatud. Maakonnas on laiaulatuslikult levinud traadita internetivõrk, varsti lüüakse kopp maasse  Jõgeva-Põltsamaa gaasitrassi ehitamisel, jõudsalt tegeldakse Kesk-Peipsi sadamate projektiga ja plaaniga viia raudtee kaubajaam Jõgeva linnast välja,” rääkis Aivar Kokk.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus