Ära jäta raha riigile!

Alates eelmise aasta lõpust EVP-sid erastamisel kasutada, osta ega müüa enam ei saa. Kui teil on aga arvel mingi hulk kasutamata jäänud EVP-sid, saate 2. juulini taotleda riigilt nende hüvitamist. Riik hüvitab kasutamata jäänud erastamisväärtpaberid kursiga üks kroon ühe väärtpaberi eest, seega saab hüvitise taotleja täpselt nii palju raha, kui tal on arvel kasutamata jäänud väärtpabereid.

Praeguseks on erastamisväärtpaberite hüvitamist taotlenud umbkaudu 13 000 inimest. Kokku eraldas valitsus kompensatsioonide maksmiseks ainuüksi sel aastal 155 miljonit krooni. Praeguseks on taotletud EVP-de üritamist vaid 67,2 miljoni ulatuses. Tegelikult saaks riik tänavu ja mõne järgneva aasta jooksul kokku hüvitada 396 miljonit krooni ehk üle kuue korra rohkem! Pärast 2. juulit 2007 on aga rong läinud ja need, kes selleks ajaks hüvitist taotlenud pole, EVPde eest enam raha ei saa.

Kuidas hüvitist saab?

Kõigil tuleks igal juhul kontrollida, kas neil on jäänud arvele üle 250 krooni väärtuses EVP-sid ? väiksemaid arveid riik ei hüvita. Arved võivad olla Hansapangas ja SEB Eesti Ühispangas ? teised Eesti pangad EVP-dega ei tegele.

Paljud arvavad, et kui pank läks pankrotti, kadusid ka nende EVP-d ? see pole sugugi nii! Pankrotistunud pankades asunud EVP-arved viidi ka üle SEB Eesti Ühispanka või Hansapanka. Erandiks on EVEA pangas olnud EVP-arved, mis on säilinud üksnes erastamisväärtpaberite keskregistris. EVEA pangas oma EVP-sid hoidnud inimesed peavad kasutamata jäänud erastamisväärtpaberite eest hüvitise saamiseks kõigepealt avama EVP-arve omal valikul kas SEB Eesti Ühispangas või Hansapangas.

Hüvitise taotlemiseks tulebki esitada avaldus selle panga kontoris, kes teie EVP-arvega tegeleb. Pangatellerid annavad avalduse blanketi ja juhendavad selle täitmisel. Avalduse esitamise eest tuleb pangale maksta 50 krooni teenustasu. Hüvitise kandmine ükskõik millise Eestis tegutseva panga kontole on tasuta, ülekanne välismaa pankadesse maksab olenevalt pangast 300-500 krooni.

Millal raha arvele laekub?

Kõik, kes taotlevad õigeaegselt hüvitamist ja kelle arvel on kuni 3000 krooni väärtuses EVP-sid, saavad kogu hüvitise kätte 2007. aasta lõpus. Suuremad summad hüvitatakse võrdsetes osades kuni viie aasta jooksul: kuni 5000-kroonised arved kahe aasta jooksul, 5001-9000-kroonised kolme aasta jooksul, 9001-25 000-kroonised nelja aasta jooksul ja sellest suuremad arved viie aasta jooksul. Igal aastal teeb riik aasta viimases kvartalis hüvitise saajale ühe ülekande.

Kes hiljaks jääb, see ilma jääb?

Pärast 2. juulit 2007 pangad enam avaldusi vastu ei võta. Siiski ? kui taotlus on väga erilisel põhjusel jäänud õigel ajal esitamata, saab veel pöörduda rahandusministri poole, kes võib mõjuva põhjuse korral ka hilinenud avaldusi vastu võtta.

Nüüd polegi muud, kui pass kätte ja kiirelt panka kontrollima, kas ja kui palju võiks veel EVP-sid alles olla!

UKU HÄNNI,
rahandusministeeriumi halduspoliitika nõunik

blog comments powered by Disqus