Ansip ei poolda alkoholireklaami lauskeeldu

Ansip ütles, et ta ei ole põhimõtteliselt see inimene, kes soovib näha kõikvõimalikke reklaamikeelde. «Minu jaoks reklaam on osa informatsioonist, mis kirjeldab toodet,» kinnitas ta. «Ja kui toodet on lubatud legaalselt toota, müüa, tarbida, siis peab olema lubatud ka selle toote kohta informatsiooni levitamine. Kui minna totaalsele reklaamikeelule, siis ei ole praktiliselt mitte ühelgi uuel tootel turule sisenemine enam võimalik.» Ansip lisas, et ei pea Eestis kohaseks karmimaid keelde, kui Euroopa Liidus tavaks on. Riigikogu majanduskomisjon saatis oktoobris esimesele lugemisele majandusministeeriumis välja töötatud reklaamiseaduse eelnõu, mis muu hulgas piirab alkoholi reklaami. Reklaamiseaduse eelnõu jõuab täiskogu ette 9. novembril. Erinevalt kehtivast seadusest lubab eelnõu välireklaamina vaid vähese alkoholisaladusega ehk kuni kuue mahuprotsendiga alkoholi reklaami. Senine regulatsioon kasutab lahja alkoholi mõistet ja võimaldab välireklaamiga tutvustada kuni 22-mahuprotsendilist alkohoolset jooki. Eelnõu jätab kehtima senised piirangud, mis ei luba alkoholitooteid eksponeerida lasteasutuste lähedal, spordi- ja tervishoiuasutustes ning kehtestab üldise alkoholireklaami keelu ajavahemikus kella 7-22. Praegu võib lahjat alkoholi reklaamida alates kella 20 ja kanget kella 21. Ansip ütles veel, et alkoholi kättesaadavuse senisest veelgi tugevam piiramine ei pruugi kaasa tuua neid tagajärgi, mida piirangutega taotletakse. «Ka Põhjamaades, kus alkoholile on väga piiratud ligipääs, on alkoholism suureks probleemiks,» nentis ta. Valitsusjuht tõi eeskujuks USA, kus alkohol on väga kättesaadav, kuid kus juba 40 aastat kestnud tegevus suitsetamise ja alkoholismi vastu on tema hinnangul andnud paremaid tulemusi kui väga ranged piirangud. Ansip nimetas ebaeetiliseks salaalkoholi ostmist, kuid soovitas jätta spetsialistide otsustada, kas see tuleb kriminaliseerida. «Minu silmis on tegemist selgelt väärteoga,» ütles ta. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus