Angerjamaimud lasti Vooremaa väikejärvedesse

Eelmisel nädalal asustati Vooremaa väikejärvedesse klaasangerja maime. Seni on asustamist toetanud KIK, seekord otsustas Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit taotleda täiendavat toetust Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist.

Kuremaa ja Kaiavere järve ning Saadjärve asustati kokku  KIKi toetusel 36,3 kg ja EMKF vahendite toel 103 kg (ca 41000 ) angerjamaimu.

Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu juhatuse esimehe Urmas Pirgi sõnul peab nendel järvedel, kuhu angerjad asustatakse, olema tagatud vaba läbipääs teistesse veekogudesse ja sealtkaudu merre. Vooremaa väikejärved on ühenduses Amme jõega, mille kaudu angerjad edasi Peipsi järve ning sealt merre pääsevad.

„KIKi toetused on väga väikeseks jäänud ning tänu Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi abile oli võimalus tänavu suuremas koguses angerjamaime Vooremaa järvedesse asustada, et sel moel järvedes piisav kalavaru tagada. Angerjamaime on juba mitmetel aastatel väikejärvedesse lastud, mõnel aastal on lastud ka ettekasvatatud angerjaid,” rääkis Pirk.

Klaasangerjas on vastsündinud angerjamaim, mis kaalub 3-4 grammi. Ettekasvatatud angerjas on aastane kala, mis on 10-15 sentimeetri pikkune. Urmas Pirk lausus, et niikaua, kuni on võimalik kasutada EKMF toetusraha, asustavad nad jätkuvalt angerjamaime Eesti väikejärvedesse. Vähemalt paaril-kolmel lähemal aastal peaks seda tehtama.  

„Mõnel aastal on angerjamaimud Eestisse lausa lennukiga kohale toodud, aga tänavune kogus toimetati Prantsusmaalt kohale paakautoga, millest maimud kastidesse lasti ja enne  järvedesse laskmist kaaluti. Angerjas läheb kudema Sargasso merre, aga alles pärast seitsmendat eluaastat, kui ta on suguküps. Seni elab ta järvedes,” selgitas Pirk.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus