Algas dokumentide vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse

Alates 27. juunist kuni 6. juulini saab esitada dokumente Sisekaitseakadeemiasse konstaabli erialale. Sisseastujal peab olema keskharidus ja vanus alla 32 eluaasta. Sisseastumise tingimusteks on, et eesti keele testi peavad sooritama vene kooli lõpetanud ja riigieksamil emakeele kirjandi eest alla 50 punkti saanud eesti kooli lõpetajad. Seejärel tuleb läbida vaimsete võimete test ja isiksuse test ning kehalised katsed. Edukad testide ja katsete läbijad pääsevad töövarjupäevale ja kutsesobivusvestlusele.

Võimalus end erialaselt täiendada ka töötavatel ametnikel, asudes õppima politsei erialale kaugõppesse. Töö toimub õppeperioodidena üle kahe nädala reedel ja laupäeval ning nelja aasta jooksul omandatakse rakenduskõrgharidus. Lisainfo: http://vastuvott.sisekaitse.ee/ või telefonil 730 8843.

Klaire Ründva,
Jõgeva politseijaoskonna
pressiesindaja

blog comments powered by Disqus