Algab üliõpilasstipendiumi konkurss väliseestlastele

Väliseestlaste toetamiseks loodud Rahvuskaaslaste programmi üliõpilasstipendiumi eesmärk on toetada välis-eesti noorte bakalaureuse- või magistriõpinguid Eesti kõrgkoolides. Stipendiumi väljaandmist rahastatakse haridusministeeriumi eelarvest. Tänavu on stipendiumide rahastamiseks planeeritud 1,5 miljonit, kokku kõigi Rahvuskaaslaste programmi haridusvaldkonna tegevustele 2,86 miljonit krooni.

Tänavu valitakse kandidaatide seast välja kuni 8 stipendiaati. Aastatel 2002-2004 on stipendiumi saanud 15 ida-aladelt pärit väliseestlast. Tänavu on konkurss esmakordselt avatud ka Välis-Eesti lääne kogukondadele.

Stipendiumi võivad taotleda kesk- või kõrgharidusega noored välis-eestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased kümme aastat. Stipendiumi võivad taotleda Eesti Vabariigi kodanikud ning siin alalise elamisloaga viibivad isikud, kes on taotluse esitamise hetkel Eesti kõrgkoolide doktorandid. Taotluse esitajaks peab olema toetuse lõppkasutaja ise. Stipendiumiga kaetakse üliõpilase õppekoha maksumus, tervisekindlustus, elamisloa riigilõiv ning makstakse eluaseme-, õppe- ja sõidutoetust. Stipendiaadil on õigus enne bakalaureuse- või magistriõppesse asumist läbida aastane eesti keele intensiivõpe ülikoolis.

Stipendiumitaotlused peavad olema laekunud haridus- ja teadusministeeriumile posti teel hiljemalt 1. aprilliks 2005.

AIRE KOIK,
haridusministeeriumi teabekorralduse osakonna konsultant

blog comments powered by Disqus