Algab turvavööde kasutamisele suunatud meediakampaania

Turvavöö ja laste turvavarustuse kasuta­mine autodes on liiklusohutuse seisukohalt üks olulisemaid näitajaid. Kuigi iga-aastaselt läbiviidavad liikluskäitumise uuringud näitavad turvavööd kinnitavate juhtide ja sõitjate arvu kasvu, ei saa turvavööde üldise kasutustasemega siiski rahule jääda. Seda väljendab ka 2007. aasta liiklusõnnetuste statistika. Kokku hukkus 2007. aastal sõidu- või pakiautos 126 ja sai vigastada 2101 inimest, neist oli turvavöö nõuetekohaselt kinnitatud vaid 32 hukkunul ja 1114 vigastatul. Sellest statistikast järeldub, et ligi pooled vigastada saanud ning pea kolm neljandikku hukkunud autojuhtidest ja sõitjatest turvavööd ei kasutanud.

Teiste vanuserühmadega võrreldes märksa harvem kinnitavad turvavöö just noored juhid ja sõitjad, samuti teismelised. Sagedamini said lahtise turvavööga sõi­tes kannatada 10-19-aastased lapsed ja noored, kellest 60 protsendil ei olnud turvavöö kinnitatud. Kõige turvalisemalt sõidavad kuni viieaastased väikelapsed. Selles vanuserühmas kannatadasaanuist ei olnud nõuetekohaselt turvavarustusega kinnitatud vaid kolmandik.

Turvavöö kasutamine iseenesest ei aita liiklusõnnetust ära hoida, küll aga aitab vähendada selle tagajärgede raskust. Teades, et kinnitatud turvavöö vähendab liiklusõnnetuses hukkumise riski pea poole võrra, võib 2007. aasta liiklusõnnetuste kirjeldustele tuginedes öelda, et turvavöö kasutamise korral oleks Eestis ca 35-40 inimest veel elus.

Alanud meediakampaania tõmbab tähelepanu turvavöö kasutamist meeldetuletavate lühiklippidega tele- ja raadiokanalites ning samalaadse visuaalse kujundusega plakatitel tänavate ääres. Kampaania sõnum on varieeruv ja kohandatud sellesse meediakeskkonda sobivalt, kus see esitlusele tuleb. Kampaania on seotud tõhusa, politsei poolt teostatava liiklusjärelevalvega turvavööde ja lapse turvavarustuse kasutamise üle, samas pakutakse autos sõitvatele lastele ja nende vanematele mitmeid teavikuid, mis selgitavad ning tuletavad meelde turvavöö kinnitamise vajalikkust ka pärast kampaania lõppu.

Et homne päev nägemata ei jääks, kinnita turvavöö nii esi- kui tagaistmel!

URVE SELLENBERG,
Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja asetäitja

blog comments powered by Disqus