Algab noorte alkoholiennetuse kampaania ?Miks sa ennast lõhud??

Alanud kampaania on esimene suurest projektist, mis hõlmab kolme noortele suunatud sotsiaalkampaaniat. Järgmise aasta sotsiaalkampaaniad on keskendunud suure suhkrusisaldusega toitude söömise vähendamisele ja noorte suitsetamise ennetamisele. Projekt, mis on mõeldud nii eesti kui ka vene keelt kõnelevatele noortele, kestab kevadeni ja läheb maksma 1 miljon krooni.

Lisaks telekampaaniale saadetakse koolidele plakatid ja on koostatud internetipõhine viktoriin, et koolid saaksid anda oma panuse alkoholist tulenevate ohtude teema õpilasteni viimisel. Kampaania materjalid ja viktoriin on aadressil http://www.terviseinfo.ee

?Enamik väärtushinnanguid kujuneb koolieas ja alkoholi liigtarbimine on üks olulisemaid riske, mis võib lõppeda ka noore inimese surma või eluaegse invaliidistumisega. Sellest tulenevalt toetab haigekassa sotsiaalkampaaniat, mille eesmärk on juhtida noorte tähelepanu alkoholi liigtarbimise ja vigastuste seosele,? kommenteeris haigekassa tervishoiuspetsialist Sirje Vaask.

 

Viimase 10 aastaga on Eestis alkoholilembeste noorte arv pidevalt suurenenud. Eesti noortest oli 2002. aastal läbi viidud vastavasisulise uuringu andmetel enne 13. eluaastat purjus olnud üle 18 protsendi ja 15-aastastest pooled. Regulaarselt (kord nädalas) joob alkoholi 5 protsenti 11-aastastest, kümnendik 13-aastastest ja ligi veerand 15-aastastest noortest. Ligi 40 protsenti alaealiste sooritatud kuritegudest pannakse toime alkoholijoobes. Iga neljas surmajuhtum Euroopa 15-29-aastaste meeste hulgas on seotud alkoholi tarbimisega. Eestis on see näitaja Euroopa keskmisest veelgi suurem. Alkoholi liigtarbimine on seotud ka varajase seksuaalelu alustamise ja ebaturvalise seksuaalkäitumisega.

 

Eesti Haigekassa tellimusel viidi augustis läbi küsitlus Eesti teismeliste seas, et selgitada välja noorte teadlikkust alkoholitarbimisega kaasnevatest tervisehädadest. Paraku selgus, et enamik noori ei teadvusta endale neid riske.

250 Eestis elava 11-15-aastase noore küsitlemisel selgus, et 59 protsenti neist teab, et alkohol võib põhjustada närvilisust ja rahutust. Veidi üle poole küsitletutest teadis, et vitamiinide ja mineraalide puudus organismis võib olla tingitud ka alkoholi tarbimisest. Umbes sama paljud teadsid, et alkohol võib põhjustada ainevahetuse häireid.

ANNE OSVET,
haigekassa avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus