Algab diskussioon Eesti elanike tervise parandamisest

Abiminister Peeter Laasik tunnustas kõikide tervisega seotud valdkondade, kohalike omavalitsuse ja teiste riigiastutuste kogemusi ning oskusi rahvastiku tervise mõjutamisel, kutsudes neid arutelule poliitikadokumendi sisu üle. ?Me ei räägi täna tervishoiust ega haigustest, vaid rahva tervisest, terve olemisest. Tervisepoliitika dokumendi eesmärk on pikendada Eestis elavate inimeste tervena elatud eluiga, sest riigi majanduslik ja sotsiaalne heaolu sõltub just inimestest.?, rõhutas abiminister. Tänasest algab diskussioon tervisepoliitika dokumendi sisu üle, arutelu läbiviijateks on Ühiskondliku Leppe Sihtasutus ja Sotsiaalministeerium koos Tervise Arengu Instituudiga. Tervisepoliitika töödokumendi avalik arutelu kestab käesoleva aasta esimesel poolaastal, valitsusse loodetakse dokumendiga jõuda juunikuus. Aasta teisel poolel toimub tervisestrateegiate ja tegevuskavade väljatöötamine. Eesti elanikkonna tervisenäitajad on murettekitavad. Eestis meeste eeldatav eluiga on keskmiselt kuni 12 aastat lühem kui meestel Euroopa Liidu liikmesriikides enne viimast laienemist. Jälgides keskmist eeldatavat eluiga, ilmnevad üha süvenevad lõhed nii erineva haridustaseme, sissetuleku, elukoha kui ka rahvusrühmade lõikes. Taolisi suuri erinevusi ei leia üheski teises Euroopa Liidu riigis. Erinevused tervisenäitajates tulenevad nendest majanduslikest ja sotsiaalsetest oludest, milles inimesed elavad ja töötavad. Terved inimesed on elurõõmsamad ja tööviljakamad, vajavad vähem sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid, neil on rohkem võimalusi osaleda sotsiaalses, poliitilises ja majanduselus Rahvastiku tervist on võimalik oluliselt rohkem ja tõhusamalt mõjutada, kui valitsused igal tasandil investeerivad tervisesse ja seda toetavasse infrastruktuuri. Selge pühendumine tervisele ja selle arengule peab olema iga valitsuse prioriteet ja töö eeltingimus. Tervisepoliitika dokument on suunatud kõikidele poliitikutele ja otsuste tegijatele, äriinimestele, omavalitsuste juhtidele ja kõigile neile, kes mõjutavad oma otsustega rahvastiku tervist ja selle arengut. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus