Alanud on õpilaste keskkonnauurimuste konkurss

Osalema kutsutakse üldhariduskoolide 5.?12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilasi. Oodatud on keskkonnaproblemaatikat tutvustavad õpilasuurimused, veebilehed ja GLOBE programmi tegevust kajastavad tööd. Töid võib esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Kollektiivse töö puhul tuleb eristada nimeliselt kuni kaks õpilast, kes vajadusel uurimistööde konverentsil tööd esindavad. Töid hinnatakse kolmes vanusastmes: 5.?7., 8.?9., ning 10.?12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilaste tööd. 8.?12. klassi konkursitööd peavad põhinema koostaja(te) kogutud materjalil (vaatlused, mõõtmised, küsitlused jne) või GLOBE andmebaasi andmetel. 5.?7. klassi tööd võivad olla koostatud ka ainult kirjanduse või veebimaterjalide põhjal. Töö võib olla kirjutatud eesti, vene või inglise keeles. Töö põhiosa kogupikkus ei tohiks esimeses kahes vanuseastmes ületada 15 lehekülge, kolmandas vanuseastmes 20 lehekülge. Miinimummaht ei ole määratletud. Uurimistööde vormistamiseks leiab juhiseid Eesti Noorsootöö Keskuse ja haridusministeeriumi poolt 2004/2005. õppeaastal väljakuulutatud keskkonnaalaste uurimistööde võistluse tööde vormistamise juhendist. Õpilaste töid hindab asjatundlik ?ürii. Peamiselt vaadeldakse töö teaduslikkust, originaalsust ja rakenduslikkust; aga oluline on ka püstitatud eesmärkide ja saadud tulemuste omavaheline seotus. Uurimuse juures on oluline ka vormistus ja viitamine. Lisapunkte võib saada infotehnoloogiliste võimaluste kasutamise eest keskkonnauuringute teostamisel, samuti eksperimentide ja vaatluste läbi viimine. Tööde esitamise tähtaeg on 27. märts 2006. ?ürii valib parimad tööd välja hiljemalt 17. aprilliks 2006. Parimad autorid kutsutakse 5.-6. mail 2006 Tartu Kivilinna gümnaasiumis toimuvale õpilaste üleriigilisele keskkonnakonverentsile. Konverents lõppeb tublimate õpilaste autasustamisega. Informatsioon konkursi ning tööde ja teeside vormistamise kohta on alates 20. jaanuarist 2006 kättesaadav GLOBE Eesti koduleheküljel. Küsimustega võib pöörduda Ülle Kikase (Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituut, telefon 7375 857, kikas@ut.ee) või Imbi Henno (Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, telefon 7350 635, Imbi.Henno@ekk.edu.ee) poole. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus