Aktiivsed naised rääkisid kodanikualgatusest

Tervituskõnedes toonitasid kodanike aktiivse osalemise tähtsust tänases Eesti ühiskonnas maavanem Aivar Kokk ja Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots. Kodanikeühenduste ja kohalike omavalitsuste koostööst rääkinud regionaalminister Jaan Õunapuu märkis, et valitsus on kinnitanud kodanikualgatuse toetamise arengukava, mida on hakatud humoorikalt kutsuma KATAK-s. Õunapuu sõnul on kodanikeühenduste toetamiseks ja rahastamiseks loodud kindel süsteem.

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder märkis, et piirkonnas areneb järjest tugevamini ettevõtlus, mis toetab arvestatavalt nii omavalitsuste kui ka kodanikeühenduste korraldatud üritusi.

“Kodanikualgatus on inimestele üks võimalus oma plaanide ja eesmärkide täideviimiseks. Viimasel ajal on omavalitsused hakanud asutama kolmanda sektori asutusi: mittetulundusühinguid, sihtasutusi jne. Nii kasutakse ära võimalused raha toomiseks piirkonda,” ütles Maimu Kelder. Majandusnõunik lausus sedagi, et mitmete mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevus on muutnud sedavõrd laialdaseks, et vajatakse palgalisi töötajaid.

“Meie selts korraldab kultuuri- ja spordiüritusi, kuid mõneti erineme teistest külaseltsidest. Tegeleme ka keskkonnakaitsega, õpetame lastele loodushoidu, milleks töötavad loodusringid; vaba aega saab sisustada looduslaagrites,” rääkis Esku Külaseltsi esinaine Hille Uus.

Ta meenutas ka, kuidas Esku külaselts loodi. “Kuulsin korra ühe majanduslikult kindlustatud pere vestlust, kus avaldati arvamust, et nad ei tahagi kodukandis elada, vaid tahavad minna mujale, kus on aktiivsemad inimesed, kus midagi tehakse. See vestlus sai suuresti tõukeks Esku külaseltsi loomisel.”

Hille Uus märkis, et külaseltsid on loodud kõigis olulisemates Põltsamaa valla külades: Kamaris, Võisikul, Eskus, Adaveres, Lustiveres ja Umbusis. Külaseltsid on saanud nõu ja abi sihtasutusest Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskesksus. Keskuse infokonsultant Kersti Kurvits osales Eesti Naiste Koostööketi eestvedamisel toimunud mõttevahetusel ja rääkis mittetulundusühingute rahastamisvõimalustest ja maakondliku arenduskeskuse poolt pakutud tugiteenustest.

Mõttevahetuse peakorraldaja, Riigikogu liige Margi Ein ütles oma ettekandes, et Eesti poliitikas on naiste osa veel tagasihoidlik. “Riigikogusse kuulub märksa vähem naisi kui Põhjamaades ja teistes Euroopa Liidu riikides.”

Kodanikualgatusest ja rahvusvahelisest koostööst rääkis mõttevahetusel ühingu QUIN (innovaatilised naised) president Anne-Mari Rannamäe.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus