Aitäh Jõgevamaa inimestele!

Politsei võimekus on saanud hinnangu nii Tallinnas toimunud rahutuste ajal kui pärast seda. Täna võin öelda, et väljaõppele on lisandunud ka praktika ja inimesed võivad jätkuvalt loota, et politsei suudab mistahes olukorras sisejulgeoleku tagada.

Mulle meeldis, et Lõuna-Eesti inimesed suutsid erineda nii mõnegi teise piirkonna inimestest oma tarkusega. Kõigile inimestele, eeskätt noortele mõeldud palvet mitte alluda provokatsioonidele ning jääda koju võeti kuulda. Usun, et selle eest võlgneme paljuski tänu ka meie koolide pedagoogidele ja lastevanematele. Sedapuhku ei mindud ühist vaenlast otsima, nagu seda varem on tehtud, vaid tegutseti hoopis ühise eesmärgi, meie kõigi turvalisuse nimel.

Minu jaoks kinnistus veelgi tõsiasi, et politsei polnud raskel hetkel üksi. Üksmeelne koostöö riigiasutuste vahel, eraettevõtjate toetus, inimeste abi ja mõistev suhtumine tagasidki tegelikult turvalisuse.

Need ärevad ajad näitasid, et meil on palju toetajaid. Me saime Jõgevamaale juurde 117 kaitseliitlasest ja vabatahtlikust abipolitseinikku. Palju inimesi pakkus oma abi telefoni kaudu, olles valmis asuma avaliku korra tagamisele.

Jõgevamaal olid politseile suureks toeks abipolitseinikud, Kaitseliidu Jõgeva Malev, Piirivalve, AS ATKO Liinid ja maavanem Aivar Kokk.

Olles hinnanud ja analüüsinud kõike seda, mis toimus ärevatel aprillikuu päevadel, julgesin arvata, et 9. mai tuleb rahulik. Kuigi varasem alkoholimüügi keeld osutus efektiivseks ja ma usun, et alkoholi kättesaadavust tuleks piirata ka edaspidi, ei pidanud ma 9. mail vajalikuks alkoholimüügi keelu kehtestamist ega avalike ürituste piiramist. Otsustasin nii eelkõige usaldusest Lõuna-Eesti inimeste vastu ning see usaldus õigustas ennast. Minu suured tänud kõigile!

AIVAR OTSALT,
Lõuna politseiprefekt

blog comments powered by Disqus