Ainesektsioonide juhid said raamatupoe kinkekaardid

Jõgeva maavalitsus ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liit korraldasid traditsioonilise tänuürituse ainesektsioonide juhatajatele, kelleks on õpetajad  ja teisedki  koolitöötajad. Kokkusaamisel tõsteti esile ka ainesektsioonide  head koostööd  maavalitsuse ja omavalitsuste liiduga  koolielu edendamisel.

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõsev ja omavalitsuste liidu juhatuses haridusvaldkonda kureeriv Torma vallavanem Riina Kull tänasid 2008./2009. õppeaastal tegutsenud ainesektsioonide  juhte põhjalikkuse ja missioonitundega  tehtud töö eest ja andsid neile üle raamatupoe kinkekaardid.  „Õpetajatel on oluline roll meid ümbritseva maailma õpilastele lahtimõtestamisel   ja lastes ning  noortes teemakohase mõtlemishuvi tekitamisel.  Suunaandjaiks on selles töös kahtlemata aga ainesektsioonide  juhid,” ütles Viktor Svjatõsev.     

„Igas  ainesektsioonis tegeldakse tõsiselt õpetajate täienduskoolituse ja õpilasürituste korraldamisega. Samuti on ainesektsioonidel  välja kujunenud pikaajaline ja hea koostöö maavalitsuse  ja omavalitsuste liiduga. Ühiselt lahendatakse   probleeme ja otsitakse uusi ideid hariduselu edendamiseks,” märkis oma sõnavõtus  maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna  haridusnõunik Heiki Sildnik, kelle sõnul tegutseb Jõgevamaal kokku 22 ainesektsiooni, neist 15 aineõpetajate omad. On loodud ka algõpetuse õpetajate, koolijuhtide, õppealajuhatajate, lasteaiajuhatajate, lasteaia muusikaõpetajate, kooliraamatukogude juhatajate ja huvijuhtide sektsioonid „Teadaolevalt  on liikmeskonnalt suurim algõpetuse sektsioon, millesse kuuluvad  1.- 6. klasside õpetajad.  Mitmed õpetajad kuuluvad aga mitmesse sektsiooni,” märkis Heiki Sildnik.

Ainesektsioonide juhtidele soovis energiat ja jõudu ka Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Ants Orgulas, kes andis ülevaate täiendkoolituse ja õpilasürituste korraldamiseks mõeldud riigirahade laekumisest Jõgevamaale ja selle jaotamise põhimõtetest omavalitsuste liidus.

Muusikat tegi tänuüritusel Eha Niglase juhendatav rahvamuusikaansambel. 

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus