Aidust viidi võidutuli Jõgevamaa igasse linna ja valda

Päikeseküllase võidupäeva pärastlõunal oli võitutulealtari juurde kogunenud kenakene hulk rahvast. Lisaks omavalitsuste juhtidele, koolide ja külaseltside esindajatele ka õige palju lähiümbrusest ja kaugemalt tulnud inimesi, kes pidasid seda sündmust nõnda oluliseks, et sellest osa võtta. Jõgeva maleva ja Torma puhkpilliorkestri marsihelide saatel sammusid  Vabadussõja Aidu lahingu mälestusmärgi juurde pidulikku rivvi kaitseliidu maleva üksused: relvadega, lahingvarustuse ja -maskeeringuga, abipolitseivestidega kaitseliitlased ning naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred. Neid tervitas ja õnnitles võidupüha puhul Jõgeva maavanem Aivar Kokk, kes pidas ka päevakohase kõne.

“Täna mälestame ja täname südamest kõiki neid mehi ja naisi, kes võitlesid meie vabaduse eest. Meil on oma riik, lipp, on võidupäev ja jaanipäev, kuid tundub, et miskipärast unustatakse üsna tihti, kust on tulnud võidutuli, millest süüdatakse jaanituli. Jaanipäevad on muutumas joomapidudeks,” täheldas maavanem oma sõnavõtus. Ta tänas kaitseliitlasi tehtud tubli töö eest, et nad on teinud palju selleks, et meil oleks hea ja rahulik elada, ning soovis kõigile ilusat suve, et pered oleksid terved ja leib laual.

Maleva pealik kapten Janno Rosenberg avaldas oma tervituskõnes lootust, et täna siin tulealtaril süüdatud leek kandub edasi ja aitab põleda isamaa-armastuse tulukesel iga Eestimaa elaniku südames. Kohaletulnuid tervitas  Pajusi vallavanem Reet Alev ja meenutas, kuidas sai alguse Aidu võidutulealtari püstitamine. Maleva propagandapealik Ülo Pärn kõneles Eesti sõduri vapruse sünnist. Mälestati meie vabaduse eest langenuid, palvuse pidas Markus Haamer. Ta soovis kõigile õnnistatud pidupäeva ja seda, et me ei unustaks tänu, kokkuhoidmist ja oma lippu kõrgel hoidmist, sest muidu võime unustada ka oma vabaduse.

Tänavu tõid võidupüha paraadil Raplas president Toomas Hendrik Ilvese poolt üle antud võidutule kõikidesse maakondadesse Naiskodukaitse ja Kodutütarde tublimad esindajad. Jõgevamaal langes see au Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna taasasutajale Aive Soolepale ja Kamari rühma kodutütrele Sigrid Külaotsale. Neile osutatud au tähiseks said nad Tuletooja medali. Raplast toodud võidutuletõrviku võttis vastu maavanem Aivar Kokk, kes läitis Aidu võidualtari tuled ja jagas võidutuld kõikide omavalitsuste esindajatele ja teistelegi, et nad saaksid sellest leegist süüdata jaanitulesid.

Võidupäeva pidulikul tähistamisel Aidus võeti vastu uusi liikmeid Jõgeva Malevasse ja anti kätte Kaitseliidu poolt annetatud medaleid ja tänukirju, “Kauni Kodu” konkursi võitjad (Jõgevamaal oli neid 51) said autasuks peaministri poolt annetatava rahvusvärvides mastivimpli ja tänukirja. Mitmeosalise ja ilusa kavaga esinesid Aidu pühapäevakooli lapsed. Võidupäeval asetasid kaitseliitlased kõikidele Jõgevamaal asuvate Vabadussõja mälestusmärkide jalamitele lillekorvid, võidutuli süüdati ka Kirna Õppekeskuse ja Tabivere võidutule altaril.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus