Aeg mõtlemiseks, aeg andestamiseks!

Kogu Eesti Politsei tunneb siirast rõõmu selle üle, et usaldus politsei vastu on tõusnud taasiseseisvusaja kõrgeimale tasemele, milleks on 75 protsenti. Jõgeva politsei juhina tunnen, et vaatamata küsitluse vastuste puudumisele Jõgevamaa kohta eraldi, on siinse rahva usaldus arvatavasti veelgi kõrgem. Julgen seda väita, sest politseinikud tunnetavad inimeste tuge nendega tänavatel vesteldes, samuti asutuste ja ettevõtetega suheldes, aga ka mitmete linnakodanike tänuavalduste kaudu. Suurt usaldust näitab ka asjaolu, et inimesed on hakanud üha enam oma muredega politsei poole pöörduma. Usalduse tõus teeb siirast heameelt, aga samas tuleb kahe jalaga maa peal seistes endale aru anda, et inimesed usaldavad meile oma mured selleks, et me neid lahendada aitaksime.

Arvan, et paljude jõgevamaalaste suhtumine liikluskultuuri on käesoleval aastal muutunud. Kui varem mõtles suur osa autojuhtidest, et alkoholijoobes rooli istudes on väike võimalus seaduserikkumisega vahele jääda, siis loodetavasti mõtleb nüüd enamik sõidukijuhte, et purjus peaga rooli istudes on väike võimalus mitte vahele jääda. Politsei loodab, et taolise suhtumise võtavad omaks kõik sõidukijuhid, sest ennekõike on joobes juhtimine ohtlik teistele liiklejatele. Liiklusturvalisuse tagamiseks ootab politsei edaspidigi tähelepanelike kodanike teateid joobes juhtidest.

Lõuna Politseiprefektuur on üks paremaid politseiprefektuure kuritegevuse avastamises ja Jõgeva politseijaoskond omakorda üks paremaid Lõuna Politseiprefektuuris. On hea meel teada anda, et suurem osa meie maakonnas toime pandud kuritegudest ka avastatakse. Endiselt on siiski suureks probleemiks alaealistega seotud õigusrikkumised ning sellest tulenevalt probleemid kodudes ja koolides. Jõgeva politsei sihiks on jätkata võetud kursil tööd õigusrikkujate tabamiseks ja üldise turvalisuse suurendamiseks. Selleks annab meile tuge rahva poolehoid.

Aastavahetus on andestamiste aeg. Jõgeva politsei on jõulukuul näidanud üles tolerantsust ja õigusrikkumised, mis ei ole oma loomu poolest rasked ja kuritahtlikud, on lahendatud hoiatusotsustega. Käesolevat aastat on jäänud veel vaid loetud päevad – saatkem need mööda seadusi rikkumata.

URMAS TREIER,
Jõgeva politseijaoskonna ülemkomissar

blog comments powered by Disqus