Aeg esitada kandidaate Jõgevamaa teenetemärkidele

Vapimärk on maakonna kõrgeima astme teenetemärk. Selle kavaleriks saab inimene, kelle pikaajaline töö ja tegevus ning isiklik eeskuju on maakonna arengule oluliselt kaasa aidanud.
Kuldristi ja Hõberisti pälvija pikaajaline tegevus peab olema ülemaakonnalises arengus märkimisväärne. Hõberist võidakse anda ka konkreetse saavutuse eest.
Teenetemärkidega tunnustamiseks võib esitada kõiki maakonna inimesi kõigilt elualadelt, kes on teinud Jõgevamaa heaks midagi suurt ja olulist. Eriliste teenete eest meie maakonna hüvanguks võib tunnustada ka inimesi mujalt Eestist ja välismaalt.

Teenetemärgid annab maavanem üle veebruaris Eesti Vabariigi aastapäeva auks korraldataval vastuvõtul.
Iga teenetemärki võib saada vaid kord elu jooksul. Kui tunnustamiseks esitatu ühel aastal teenetemärki ei saa, võib tema kandidatuuri järgmistel aastatel uuesti üles seada.

Vapimärgi kavandi tegi kunstnik-heraldik, Riigikantselei juures asuva Heraldikanõukogu liige Priit Herodes, kes on ka Jõgevamaa vapi autor, teeneteristide kavandid on kujundaja ja disaineri Heino Prunsveldi töö. Teenetemärgid valmisid OÜ-s Roman Tavast, kus tehakse suurem osa riiklikest teenetemärkidest.

Jõgevamaa teenetemärkide põhimäärusega saab tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel www.jogevamv.ee. 

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus