Administratiivselt kontrollitavad hinnad on vähepaindlikud

Juunis jäi tarbija ostukorvi maksumus Eesti Statistikaameti andmetel samaks. Hinnatase on eelmise aasta juuniga võrreldes 0,9 protsenti madalam. Inflatsioon väliskeskkonnas on üks kõigi aegade madalamaid, euroala hinnatase oli juunis 0,1 protsendi võrra madalam kui aasta tagasi.

Ettevõtete müügivõimalused väljapoole Eestit on jätkuvalt kesised ning majapidamiste sissetulekute vähenemine hoiab ka koduturul müüki tagasi. Seepärast jätkus mitmete hüviste hindade alanemine. Lisaks sellele võis täheldada ka hooajalist toiduainete ja riidekaupade odavnemist. Taaskord andis tooni mootorikütuse kallinemine, mis tõstis hinnataset ligikaudu 0,4 protsendi võrra.

Juunis leidis aset mitmesuguste teenuste kallinemine, mille taga on osaliselt hüppeline notaritasude tõus. Turutingimuste madalseisust tekitatud sissetulekute vähenemise korvamine hinnatõusuga on ebatavapärane, olles võimalik üksnes selles osas majandusest, kus turujõud on nõrgad. Siia alla kuulub ka märkimisväärne osa kommunaalteenuste, ühistranspordi ning energiaturust, kus hinnad pole veel hakanud kõrgseisust alanema. Administratiivselt, s.t valitsusasutuste ja kohalike omavalitsuste poolt kontrollitavad hinnad peavad olema paindlikud, jälgides majanduselu üldseisundit, kulude kujunemist ning tõhususe põhimõtet. Seetõttu ei pea käibemaksu tõus täielikult lõpptarbijale üle kanduma.

Pangateenused on viimase kolme kuuga kallinenud ligikaudu kümnendiku. Üldise hinnataseme tõusu panustab see küll vähe, kuid annab märku, et pangad kompenseerivad tulude vähenemist muudest allikatest. 

Juunis otsustas valitsus teha eelarveseisu parandamiseks rea maksumuudatusi, mis mõjutavad inflatsiooni nii käesoleval kui ka järgmisel aastal. Need muudatused ei ohusta siiski Eesti majanduse ees seisvat madalate hinnasurvetega perioodi.

Ligikaudsete hinnangute kohaselt võib inflatsioon aasta keskmisena ulatuda 0,5 protsendini, mis on kavandatud maksumuudatuste tõttu kevadel prognoositust protsendipunkti võrra kõrgem. Eesti Pank avaldab uue inflatsiooniprognoosi oktoobris.

iii

MARTIN LINDPERE, Eesti Panga ökonomist

blog comments powered by Disqus