Adaveres koolitatakse õpilaskodude personali

Peale Adavere õpilaskodu töötajate osales seekord koolitusel Vaimastvere õpilaskodu personal. Voore õpilaskodu rahval ei õnnestunud seekord transporti saada ja nemad kahjuks kohale ei jõudnud.

Kõikvõimalikke tekkida võivaid olukordi ja nende lahendamise võimalusi valgustas Puiatu erikooli vanemkasvataja Igor Skirta ning avaldas oma mõtteid selle üle, mida erinevates situatsioonides teha ning kuidas oleks õige reageerida ja käituda. Ühtlasi kõneles ta ka oma kogemustest praeguses töös ja eelnevas ametis Viljandi noortevangla direktori asetäitjana. Igor Skirta kohtus hiljem ka Adavere kooli V – IX klassi õpilastega ning näitas neile värskelt valminud õpetlikku filmi noorte kuritegevusest.

Koolitusi on Adavere õpilaskodu organiseerinud maakonna õpilaskodude töötajatele kord või paar aastas. Adavere õpilaskodu juhataja Liia Auna sõnul tingib koolituse teema harilikult elu ise. Vastavalt sellele, milliseid probleeme kõige enam on esile kerkinud, leitakse ka koolitaja. Möödunud aastal viis näiteks koolituse läbi Krabi Põhikooli direktor Ale Sprenk. Tänavu on plaanis kevade poole veel teinegi koolitus korraldada. Kevade hakul peetakse ka traditsiooniline maakonna õpilaskodude kohtumine, milles nagu ikka osalevad nii õpilased kui ka töötajad.

Alates sügisest tegutseb Adavere õpilaskodu ühes tiivas Adavere Vaba Aja Keskus, millest ka õpilaskodu suurt tuge tunneb. Sealset saali on ka õpilaskodu perel olnud võimalik mitmesuguste kohtumiste ja ürituste korraldamiseks kasutada. Vaba Aja Keskuses on peale noorte leidnud tegevust igas eas inimesed. Siin tegutseb nii beebikool kui memme-taadi jututuba ja palju muidki huviringe.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus