Adavere põhikooli rahataotlus jäi rahuldamata

Adavere Põhikoolilt oli Põltsamaa vallavolikogule laekunud taotlus eraldada koolile toetussumma majanduskulude katmiseks Põltsamaa valla reservfondist. Kuulanud ära selgitused ja arvamused Adavere Põhikooli kasvanud majanduskulude kohta, otsustas vallavolikogu  toetussummat valla reservfondist mitte eraldada, kool peab kulud katma tänavusest eelarverahast.

Põltsamaa valla finantsnõuniku Viida Kuusiku sõnul on valla reservfondi jääk 2009. aasta 1. detsembri seisuga 129 800 krooni. Adavere Põhikool palus eraldada 88 700 krooni,   millest 80 700 krooni moodustavad kulutused küttele ning 8000 krooni kulub elektrienergia eest tasumiseks. Algselt oli plaanitud küttele kulutada 430 000 krooni, kuid tegelikkuses oli see summa 510 700 krooni. Elektrile oli kool plaaninud kulutada 165 000 krooni, kuid tegelikuks kuluks kujunes 173 000 krooni.

Põltsamaa vallavolikogu majanduskomisjoni esimehe Mati Kivi sõnul teatas Adavere kooli juhtkond  septembris, et nad tulevad oma eelarvega sellel aastal toime ja lisaraha ei vaja. Majanduskomisjoni juht leidis, et kui eelarve kalkuleerimisel on tehtud nii suur valearvestus, siis ei saa vallavolikogu sellist rahataotlust rahuldada.

Adavere Põhikooli direktori Sirje Jõemaa sõnul on suurem rahakulu tingitud põhiliselt sellest, et AS Fortum Termest tõstis küttehindu. Elektri osas on ülekulu põhjustanud peamiselt uus  ventilatsiooniseade ning ka remonditööde käigus kulus elektrienergiat plaanitust rohkem.

 Sirje Jõemaa pakkus ühe kokkuhoiuvariandina välja võtta kasutusele olemasolevad vedelkütusemahutid ja minna üle hoonesisesele küttele.

Vallavanem Toivo Tõnsoni sõnul pole aga kõnealused mahutid mõeldud koolihoone alaliseks kütmiseks, vaid   hädaolukordadeks.

Adavere Põhikooli direktor Sirje Jõemaa ütles, et kooli eelarvepuudujääk tuleb katta tänavusest eelarvest ja käesoleval aastal läbi ajada selle võrra väiksema rahaga.

“Püüame käesoleva aasta eelarvekulud sel määral koomale tõmmata, et katta tekkinud ülekulu. Arutasime kujunenud olukorda oma kooli töötajatega ning nemad olid seisukohal, et peame kõik koos tänavu niipalju n-ö püksirihma pingutama, et see auk saaks likvideeritud,” märkis ta.

Tegelikult tuleb majanduskulud tasa teha personalikulutuste arvelt. “Me ei kavatse kedagi koondada, kuid loodame leida võimalusi teatud kulutusi personali osas kokku hoida,” tunnistas koolijuht, täpsustades, et kool ei ela üle oma võimete, vaid vahepeal aset leidnud hinnatõusud on eelarve kuludepoole esialgu plaanitust suuremaks paisutanud. “Kasvanud on kulutused soojusenergiale, elektrienergiale, vee- ja kanalisatsiooniteenusele. Näiteks tõusis eelmisel aastal soojusenergia hind umbes 300 krooni megavati kohta.” 

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus