Adavere kooli õppenõukogus oli kõne all remondiga seonduv

Möödunud neljapäeval arutas Adavere Põhikooli õppenõukogu remonditöödest tulenevaid ümberkorraldusi. Kõige olulisem küsimus oli, kuidas  saaksid lapsed käia ohutult teisel pool Tartu-Tallinna maanteed asuvas sööklasse lõunal ja samuti kehalise kasvatuse tundides.

Asub ju Adavere kooli õpilaskodu ühel ja koolihoone teisel pool Tallinn-Tartu maanteed.

Teatavasti algasid Adavere Põhikooli ruumes remonditööd ning seetõttu on õppetöös tehtud olulisi ümberkorraldusi. Direktor Sirje Jõemaa sõnul on 1.-4. klassi õpilaste klassiruumid viidud ajutiselt üle endisse lasteaiahoonesse, kus asub praegu õpilaskodu. 5.-9. klassi õpilased jätkavad õppetööd endisaegses ja kaunilt restaureeritud mõisahoones.

Arutati ka individuaalse õppekavaga seotud küsimusi. Vahel vajab individuaalset õpet laps, kellel on käitumisprobleemid, esineb keskendumisraskusi. Sel juhul on lapsevanemal või ka koolil  õigus taotleda talle individuaalset õppekava. Praegu on koolis üks selline õpilane.

Samuti vaadati kriitilise pilguga läbi õpiabi tugisüsteem. Õpiraskustega lapsele koostatakse õpiabi plaan. See  koostatakse lapsevanema osavõtul, kes saab  nii konkreetse ettekujutuse sellest, kuidas oma last õpetada ja suunata. Lapsevanemaga lepitakse kokku, millal tema laps käib õpiabi saamas.

Koosolekul oli juttu ka õpilaste õppeedukusest ja käitumisest. Koolijuhi sõnul vaagisid nad seekord poolaasta tulemusi õppetöö ja käitumise osas. Tavaliselt teavitatakse käitumis- või õppimisprobleemidega õpilastest lapsevanemaid e-kooli vahendusel.

Õppenõukogus analüüsiti, kui suurest osast õppeprogrammist õpilane koolist puudumise tõttu ilma jääb. Vahel heidavad lapsevanemad koolile ette direktori või õpetajate koolitustel käimist, justkui põhjustaksid need puudujääke õppetöös. Sirje Jõemaa väitis, et tegelikult jääb lapsel siiski osa õppeprogrammist omandamata tema enda puudumiste tõttu.

Õppenõukogus oli juttu ka lõpueksamitest. Koolijuhi sõnul tuleb põhikooli lõpetajatel sooritada kindlasti nii matemaatika kui ka eesti keele eksam. Ühe eksamiaine saab õpilane valida oma soovi kohaselt. Kuid see valik peab tehtud olema 1. veebruariks ehk kuu aega varem kui eelmistel aastatel. Õpilaste poolt valitud eksamiained tuleb esitada riiklikule eksami- ja kvalifikatsioonikeskusele.

Direktor Sirje Jõemaa kinnitusel valitseb nende koolis igati demokraatlik töökorraldus ja nii võivad kõik õpetajad julgesti välja öelda kõik oma mõtted, puudutagu need siis igapäevast õppetööd, praeguste remonditöödega seotud ümberkorraldusi või muid kooliga seotud probleeme.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus