Adavere kadrid käisid Imaveres

Lasteaedade omavahelised sõprussidemed on kestnud juba aastaid. Kord kogunetakse ühte, siis jälle teise lasteaeda. Kokkusaamised on olnud vähemalt paaril korral aastas, üks kindlasti sõbrapäeval. Aga teineteist on alati meeles peetud lasteaia aastapäeval ja muude oluliste sündmuste puhul.

Sedakorda viis suur buss Adavere lasteaia lapsed ja täiskasvanud Imaverre neljapäeva hommikul. Kaasa võeti kadripäevale kohaseid valgeid rõivaid või peakatteid. Lauldi kadrilaule, loeti luuletusi ja korraldati ühismänge. Et Imavere Mõmmil oli parasjagu külas onu, kes näitas usse, madusid ja sisalikke, said põnevast etendusest osa ka Adavere lapsed. Seejärel jaguneti rühmadesse, kus ühiselt mängides ja tegutsedes aega veedeti. Kasvatajad said samal ajal omavahel tööasjust kõnelda, kogemusi vahetada ja tulevikuplaane arutada.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus