Aasta õpetaja nominendid ka meie maakonnast

Eesti aasta õpetaja 2018 nominentide seas on ka kaks Jõgevamaa esindajat. Klassijuhataja kategooria nominent on Kadi-Ly Jaansalu Põltsamaa ühisgümnaasiumist ja hariduse sõbra kategoorias MTÜ Palamuse Pritsumehed.

Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpetaja Kadi-Ly Jaansalu on rõõmsameelne ja särasilmne klassijuhataja, kes oskab muuta klassis valitsevad suhted sõbralikeks. Ta oskab toetada õpilaste arengut ning on oma hooliva suhtumise ja suure pühendumusega lastele eeskujuks.

Kadi-Ly klassil on tugev meie-tunne, klass on teotahteline, ühtehoidev ja aktiivne. Ta korraldab sageli klassi liitvaid õppekäike, teatri- ja kinokülastusi. Aasta jooksul osaletakse enam kui 20 õpiprojektis. Õpilaste loovuse ja esinemisoskuse arendamiseks osaleb kogu klass igal aastal vähemalt kahes näitemänguprojektis.

Klassijuhatajana on Kadi-Ly alati laste jaoks olemas, kuid ei tee midagi nende eest ära, vaid toetab neid ideede elluviimisel. Ta õpetab õppimise ja tegude eest vastutama, eesmärke püstitama ja enesehinnangut andma ning on loonud õpilaste enesehindamise vahendid.

Kadi-Ly oskab õpilastega kiirelt kontakti saada ja õpilased usaldavad teda. Samuti on tal väga hea usalduslik kontakt lapsevanematega, mis on loodud tiheda suhtlemise, asjatundliku nõustamise ja ühisürituste kaudu. Ta märkab, kui õpilane vajab toetamist. Võrgustikutöös kolleegidega ja vanematega leitakse õpilasele parimad õpitingimused.

Oma hoolivuse, osavõtlikkuse ja pühendumusega on Kadi-Ly loonud klassis mõistva ja toetava õhkkonna, mis julgustab lapsi suhtlema ning avatud olema.

Hariduse sõbra kategoorias on üheks nominendiks Palamuse vabatahtlik päästekomando.

Tõeliste sõpradena on Palamuse Pritsumehed alati valmis Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi algatatud projektides kaasa lööma, pakkudes põnevaid ettevõtmisi kooli ja piirkonna õpilastele ning teistele elanikele. Nende abiga on kool korraldanud päästetehnika ja -vahendite tutvustusi ning päästeõppusi kooliperele, piirkonna elanikele ja asutustele. Igal talvel valmib pritsumeeste käe all uisuväljak, mida kasutatakse kooli kehalise kasvatuse tundides ja kus saavad sportida kõik soovijad.

Lisaks korraldavad pritsumehed põhikooli õpilastele väikeste päästjate huviringi, kus tegeldakse nii tuletõrjespordi kui meeskonnatöö oskuste arendamisega, käiakse võistlustel ja külastatakse päästeametiga seotud asutusi.

Pritsumeeste juhtimisel sai teoks projekt „Veega sõbraks“, mille raames koolitati teise kooliastme õpilasi Kuremaa ujulas, suvise veekogu ääres ja ka talvel kohaliku Amme jõe jääl. Pritsumehed tegelevad Jõgeva maakonnast alguse saanud üle-eestilise projektiga „Kaitse end ja aita teist“, kus õpilased saavad vajalikke ohutusalaseid ja tervishoiualaseid teadmisi ja oskusi.

MTÜ Palamuse Pritsumehed eestvedamisel tehti talgutel korda Palamuse aleviku ujumiskoht, kus nüüd on ka teabestend päästevahenditega.

GREETE KEMPEL

blog comments powered by Disqus