Aasta gümnaasiumiõpetaja jätkab tööd kahes Jõgeva koolis

Laupäeval Tartus haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud parimate õpetajate tunnustamisgalal teenis aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli praegu Jõgeva põhikoolis ja Jõgevamaa gümnaasiumis keemiat ja informaatikat õpetav Neeme Katt, kes varem töötas nüüdseks suletud Jõgeva ühisgümnaasiumis.

Neeme Katt on mitmekülgne õpetaja, keda hindavad ja austavad kõrgelt nii kolleegid, vilistlased kui ka praegused õpilased. Lisaks oma igapäevatööle klassiruumis, on Neeme Katt koostanud palju erialast õppematerjali ning ka riigieksamite ülesandeid. Veel teatakse teda kui innukat matkaselli, kes korraldab õpilastele ning kolleegidele huvitavaid retki. 

Näeb, et iga laps on erinev

Maakonna parima gümnaasiumiõpetaja tiitli teenis Neeme Katt juba augusti lõpus Jõgeva maavalitsuselt. Selle auhinna üleandmisel luges maavalitsuse haridusnõunik Heiki Sildnik Neeme Kati kolleegide poolt kokku pandud iseloomustusest järgmist: “Neeme Katt on tuntud oma innovaatiliste ideede poolest, ta on pidevalt õppiv ja ennast arendav inimene. Tema saavutuste nimekiri on väga pikk. Ta on loonud ja koostanud õppevara, mis on arvestatav ka üleriigiliselt.”

Kolleegid peavad teda sündinud pedagoogiks, kes näeb, et iga laps on erinev, ning oskab seetõttu ka oma ainet õpilastele hästi selgeks teha. Tema eestvedamisel käib järjepidev õppekeskkonna uuendamine ning nüüdisajastamine.  

Jõgeva hariduskorraldust oleks võinud muuta varem

Nüüd lisandus maakondlikule tunnustusele veel ka sama tiitel vabariiklikul tasemel. Aasta gümnaasiumiõpetaja tiitel omistati Neeme Katile laupäeval Tartus Vanemuise kontserdimajas õpetajate päeva puhul korraldatud galaõhtul. Aasta õpetaja ise tunnistas, et tiitel tuli talle ootamatult. “Eks iga tunnustus on oluline,” sõnas Katt, kuid lisas, et ainult tiitlite nimel ikkagi õpetajatööd ei tehta.

Sel aastal viidi Jõgeva hariduselus teatavasti läbi muutused: kaks kooli suleti ning avati eraldi põhikool ja gümnaasium. Neeme Katt on nüüdseks juba kahes koolis töötamisega harjunud. “Nii väikese õpilaste arvuga ei olnud võimalik sama moodi kahe gümnaasiumiga jätkata,” sõnas ta, avaldades samas arvamust, et muutusi oleks olnud tarvis teha juba mitu aastat tagasi ning kaks kooli oleks võinud jagada 1.-6. klassiliseks algkooliks ning 7.-12. klassiliseks põhikooli- ja gümnaasiumiosaks.

Siiski on ilmne, et me ei ela “oleksite” maailmas ning ka aasta gümnaasiumiõpetaja tiitliga pärjatud Neeme Katt vaatab pigem ette- kui tahapoole. “Jõgevamaa gümnaasium on hästi tööle hakanud. Perioodõpe ning 75 minuti pikkused tunnid sobivad mulle ja tundub, et ka õpilastele; gümnaasiumihoone on ilusti korda tehtud,” kinnitas ta, lootes, et ka põhikoolile kuuluvaid hooneid õige pea renoveerima hakatakse.

i

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus