3000 krooni ületavalt pensionilt tulumaksu kinnipidamise vältimiseks tuleb esitada avaldus

Esmalt viiakse läbi riiklike pensionide indekseerimine ning seejärel lisatakse pensioni baasosale täiendavalt 60 krooni ja aastahindele 1,53 krooni.

Kuigi Vabariigi Valitsus ei ole indeksi väärtust veel kinnitanud, on teada, et Eestis on ligi 130 000 pensionäri, kelle pension on praegu üle 2750 krooni ja eeldatavalt tõuseb 3000 kroonist suuremaks.

Tahame meelde tuletada, et see osa pensionist, mis ületab 3000 krooni, kuulub kehtiva seaduse kohaselt tulumaksustamisele. Kuid siin on võimalus kasutada lisaks maksuvaba tulu, mis käesoleval aastal on 2000 krooni kuus. See õigus on nii töötaval kui ka mittetöötaval pensionäril.

Sotsiaalkindlustusametil on õigus üldine maksuvaba tulu pensioni väljamakselt maha arvata üksnes pensionäri isikliku avalduse alusel. Seetõttu on oluline, et tulumaksu kinnipidamise vältimiseks esitataks avaldus elukohajärgsele pensioniametile.

Avalduses peab kindlasti olema märgitud avaldaja nimi, isikukood, elukoht ja kuu ning aasta, millest alates soovitakse maksuvaba tulu mahaarvamist. Allkirjastatud avalduse võib saata posti teel või elukohajärgsesse pensioniametisse ise kohale viia.

Avalduse blankett on saadaval ka veebilehel { HYPERLINK “http://www.ensib.ee/sotsiaalkindlustusameti” }www.ensib.ee/sotsiaalkindlustusameti blanketid/avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta.

Seejärel pensionär, kelle pension on kuni 5000 krooni kuus (3000 + 2000) ja tal ei ole muid sissetulekuid, tulumaksu maksma ei pea.

Tuleb aga tähele panna, et pensionär, kes saab tulu mitmest allikast, näiteks ka töötab, peab valima, kas ta soovib lubatud 2000kroonise mahaarvamise teha töötasult või pensionist ja esitama avalduse kas tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas seda teha ei saa.

Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus