2009. aasta eelarve näitab valitsuse suutmatust

10. detsembril ei toetanud Riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon 2009. aasta riigieelarve eelnõu, kuna eelarve on üles ehitatud valedele alustele ega toeta majanduse elavdamist.

Samal ajal kui Eesti Pank prognoosib 4,5-protsendilist majanduslangust, võtab koalitsioon vastu 2,6-protsendilist majanduskasvu arvestava riigieelarve. Sama viga tehti ka 2008. aasta eelarve menetlemisel, kui eelarve esitati 7,3- protsendilist majanduskasvu arvestades, kuigi tegelik kasv oli 5,2. See näitab selgelt, et valitsus pole suuteline vigadest õppima ning tuleval aastal kordub sama, kuid palju suurema puudujäägiga. Võib juhtuda, et kevadel hakkame suurte alalaekumiste tagajärjel tegelema miinuseelarvega, mis põhjustab valitsuskriisi.

Valitsus suutis kokku leppida 2-miljardilises kärpes, mis pole kaugeltki piisav tasakaalu saavutamiseks. Rahvaliidu fraktsiooni hinnangul tulnuks tulude arvestamisel lähtuda reaalsest olukorrast.

Kuna valitsus ei suutnud teha vajalikus suuruses kärpeid, siis kirjutati riigieelarve seaduse lõppu muudatused, mis seavad piirangud laekuvate tulude kasutamisele, andes piirangute delegeerimise Riigikogult valitsusele. Selline delegeerimine võib olla vastuolus põhiseadusega. See tähendab, et 2009. aasta eelarvesse on juba praegu sisse kirjutatud miinuseelarve, mille üle otsustab valitsus. Seaduse viimane osa nullib kõik eelmised, seega on eelarve näol tegemist määramatusega.

Eelarvepoliitikast on tänase koalitsiooni tegemisel saanud riikliku tähtsusega küsimus, mida kinnitab Vabariigi Presidendi avaldus. Olen tema väidetega selles osas nõus, mis puudutavad kulude vähendamise vajadust. Vabariigi Presidendil on võimalus astuda konkreetne samm ning jätta seadus välja kuulutamata, andes koalitsioonile võimaluse riigieelarve tulud ja kulud tasakaalu viia.

Valitsus on eelarve menetlemisel külvanud segadust ettevõtjatele ning vähendanud inimeste kindlustunnet. 2009. aasta riigieelarve ei anna mitte mingisugust kindlust majanduse elavdamiseks, vaid külvab ebakindlust veelgi.

iii

TARMO MÄND, Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees

blog comments powered by Disqus